Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  „Cudowne” wyleczenia

  Należy wyraźnie podkreślić, że bez względu na wszystkie zalety ciała i umysłu niektórych osób (sportowcy wysokiego wyczynu, balet, ludzie areny) ich narząd ruchu podlega prawom biologii jednakowym dla wszystkich. Dlatego też w wielkim błędzie są ci (a jest ich nazbyt wielu), którzy sądzą, że na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /2 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cysty krwotoczne

  Do powstania cysty krwotocznej dochodzi w przypadku niepełnej absorpcji krwiaka i jego otorbienia przez tkankę włóknistą, utworzoną z otaczających i niedokrwionych mięśni, częściowo z przegród międzymię-śniowych i z nowotworzonej tkanki. Treść nagromadzona w cyście krwotocznej pozostaje płynna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /2 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenia mięśni

  Z punktu widzenia struktury i funkcji mięśnie narządu ruchu można rozpatrywać jako wynik synergicznego współdziałania między komórkami włókien prążkowanych i tkanką łączną, pochodzącą z mezenchymy, która będąc miejscem zarodkowej miogenezy determinuje kształt mięśnia, typ, rozmiar, miejsca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myositis ossificans i zwapnienia

  Te częste powikłania urazów i uszkodzeń mięśni stanowią odrębne jednostki chorobowe. Pierwsza polega na prawdziwym heterotropowym kościotworzeniu, zaś druga stanowi przykład metaplazji wapniowej z powodu odkładania soli wapnia w niedokrwionej tkance włóknistej.

  O ile myositis ossificans prawie zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patogeneza i klasyfikacja uszkodzeń mięśni

  Wszelkie tzw. „kontuzje” sportowe uszkadzają bezpośrednio pewną liczbę włókien, proporcjonalnie do rozległości uszkodzenia.

  Uraz bezpośredni (stłuczenie) uszkadza najgłębsze włókna, przylegające do powierzchni kości. Można przyjąć, że ciśnienie jest przenoszone z powierzchni 

  do warstw...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /3 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cena nadmiernej eksploatacji narządu ruchu

  Zarówno intensywne doskonalenie ruchów, jak i powiększanie siły mięśni nie może odbywać się bezkarnie i ceną jest przyspieszone zużycie tkanek.

  Sprawa nabiera szczególnej ostrości u sportowców, jeśli nadmierna eksploatacja dotyczy okolicy, w której tkanki genetycznie są mniej wartościowe i podatne na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół kręgosłupa szyjnego

  Kręgosłup szyjny — z uwagi na pełnioną przez niego funkcję(sprawny obrót głową we wszystkich kierunkach) — należydo części kręgosłupa obdarzonych największą ruchliwością.Jest on szczególnie narażony na szybkie zużywanie się,zwłaszcza w dolnym odcinku, który graniczy ze znaczniemniej ruchliwym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /4 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓLE KRĘGOSŁUPA A PSYCHIKA

  Związki istniejące pomiędzy psychiką a bólami kręgosłupawymagają odrębnego omówienia. Często człowiek nadmier-nie wrażliwy, cierpiący na różne dolegliwości, jest uważanyza „chorego z urojenia", za histeryka.

  Jednak w przypadku ludzi nękanych bólami pleców opiniataka jest niesprawiedliwa, bowiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /4 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napięciowy ból głowy

  Ten rodzaj bólów głowy zaliczamy do zespołu bólów pleców,gdyż w stanie ogólnego napięcia biorą również udziałmięśnie karku. Niekiedy ból rozwija się wpierw właśniew tych partiach mięśni, przechodząc następnie ku tyłowigłowy, by objąć w końcu — niczym klamrą — obie skronie.Najczęściej oprócz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skręty głową

  Ważne jest, by podczas wykonywania tego ćwiczenia tułówpozostał nieruchomy; ludzie dotknięci zesztywnieniem krę-gosłupa szyjnego mają bowiem tendencję do łączenia obrotugłowy ze skrętem całego ciała.

  Usiąść prosto na krześle z oparciem i unieruchomić tułów.Odwracać następnie głowę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /1 076

  praca w formacie txt

Do góry