Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Naderwania mięśnia

  Usprawnianie w uszkodzeniach umiarkowanych, w których dochodzi do rozerwania większej liczby włókien mięśnia, przebiega bardzo podobnie do wyżej opisanego. Jednak unieruchomienie może być potrzebne do 6 tygodni. Zwraca się też szczególną uwagę na ćwiczenia izometrycznych napięć mięśnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Cudowne” wyleczenia

  Należy wyraźnie podkreślić, że bez względu na wszystkie zalety ciała i umysłu niektórych osób (sportowcy wysokiego wyczynu, balet, ludzie areny) ich narząd ruchu podlega prawom biologii jednakowym dla wszystkich. Dlatego też w wielkim błędzie są ci (a jest ich nazbyt wielu), którzy sądzą, że na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /2 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skręcenia lekkie

  Po upływie 3 dni od urazu rozpoczyna się naprzemienne ciepłe i zimne kąpiele chorego stawu (ciepła woda o temp. 38-40°C przez 3 minuty, zimna woda o temp. 15-20°C przez 1 minutę). Między kąpielą ogrzewającą a oziębiającą wykonuje się łagodne ruchy czynne w odciążeniu lub samowspomagane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie ścięgna piętowego

  Istotną przyczyną zapalenia ścięgna mięśnia piętowego jest związana z wiekiem utrata fizjologicznej elastyczności jednostki mięśniowo-ścięgnistej m. trójgłowego łydki.

  Nierzadko, w wyniku wewnętrznego i zewnętrznego ucisku dochodzi do narastającej anemizacji ścięgna. Doprowadza to w końcu do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /2 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myositis ossificans i zwapnienia

  Te częste powikłania urazów i uszkodzeń mięśni stanowią odrębne jednostki chorobowe. Pierwsza polega na prawdziwym heterotropowym kościotworzeniu, zaś druga stanowi przykład metaplazji wapniowej z powodu odkładania soli wapnia w niedokrwionej tkance włóknistej.

  O ile myositis ossificans prawie zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neuropatia nerwu podeszwowego przyśrodkowego stopy

  Do ucisku i drażnienia nerwu dochodzi z powodu jego przyciskania do zwłókniałego brzegu otworu wejściowego pod stopę.

  Ucisk nerwu może być spowodowany działaniem mięśnia odwodziciela palucha w pozycji maksymalnego nawrócenia stopy. Ponadto, silny ucisk stopy, powodujący zapadnięcie jej długiego łuku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /1 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bóle przedniej części goleni

  Najczęściej występują u początkujących biegaczy nie mających odpowiednio wytrenowanych mięśni piszczelowych przednich (w porównaniu z mięśniami trójgłowymi). Bóle mogą też dotyczyć biegaczy zaawansowanych, w przypadku zbytnich obciążeń treningowych i startowych. Szczególnie narażeni są sportowcy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /1 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół przeciążenia głowy przyśrodkowej mięśnia dwugłowego łydki („noga tenisowa”)

  Terminem tym określa się bóle łydek u osób w średnim wieku, grających w tenisa. Przyczyną jest przeciążenie przyśrodkowej głowy m. dwugłowego łydki w miejscu jego przejścia w ścięgno.

  Nierzadko w miejscu tym dochodzi do naderwań i wylewów krwawych.

  Objawy

  Początek dolegliwości jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /1 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neuropatia nerwu piszczelowego (Zespół kanału stępu)

  Mianem Zespołu kanału stępu określa się ciasnotę kanału powodującą neu-ropatię nerwu piszczelowego lub jego rozgałęzień.

  Neuropatia nerwu piszczelowego tylnego jest częstą przyczyną dolegliwości ze strony stopy i występuje częściej niż się wydaje (np. w złamaniach kości podudzia i stopy)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /5 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Możliwości zapobiegania „przedwczesnemu zużyciu” stawów kolanowych u sportowców

  Współczesny sport wyczynowy i związane z nim nieodłącznie sumujące się przeciążenia, mikro- i makrourazy muszą odbijać się ujemnie na stale eksploatowanych stawach kolanowych.

  Stawy kolanowe są najbardziej zagrożonymi stawami organizmu człowieka, z racji ich umiejscowienia na przedłużeniu 2...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /5 567

  praca w formacie txt

Do góry