Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zadania ortopedii

  Ortopedia jest specjalnością lekarską, która zajmuje się całością zagadnień związanych z nieprawidłowościami w zakresie czynności i kształtu narządu ruchu, powstałych z różnych przyczyn. Są to więc wady wrodzone, zaburzenia wzrostowe, choroby nabyte i skutki urazów oraz nieszczęśliwych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebudowa kości

  Na szybkość rośnięcia kości wpływają czynniki mechaniczne, takie jak ucisk lub rozciąganie, czynność chrząstek nasadowych, a także stopień ukrwienia przynasad. Zjawisko remodelowania kości pod wpływem sił mechanicznych: nacisku, grawitacji, pociągania przez więzadła, ścięgna i mięśnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /3 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierunki rozwoju rehabilitacji

  Uznanie rehabilitacji za integralną część leczenia przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej 

  w 1969 r. miało zasadnicze znaczenie dla ukształtowania się rehabilitacji w poszczególnych działach służby zdrowia.

  Wszystkie kraje członkowskie Rady Europy, w tym i Polska, opracowały i wdrożyły...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Profilaktyka w ortopiedii

  Jeśli w służbie zdrowia mówi się o profilaktyce, to z reguły myśli się o chorobach zakaźnych i o umieralności niemowląt, pomijając, niestety, profilaktykę kalectw narządu ruchu. Jeżeli takie myślenie dotyczy administratorów służby zdrowia, może to mieć fatalne skutki. Brak odpowiednich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polski model rehabilitacji

  Powiązanie rehabilitacji z procesem leczenia chorego nadało jej charakter kompleksowy, tzn. uwzględniało wszystkie aspekty potrzeb chorego, a więc nie tylko lecznicze, lecz także psychologiczne, społeczne i zawodowe. Przyczyniło się to do ukształtowania pewnego swoistego modelu rehabilitacji stosowanej w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie chirurgiczne

  Leczenie chirurgiczne zaczęło tak znacznie górować nad mozolnym i długotrwałym leczeniem zachowawczym w ortopedii, że stało się początkowo jej elementem dominującym. Zdawało się nawet, że chirurgia wchłonęła ortopedię. Zaczęto uważać ortopedię za „córkę” chirurgii.

  Tymczasem postęp...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe obowiązki deontologiczne lekarza

  Do 1973 r. do chwili wejścia w życie nowej struktury organizacyjnej służby zdrowia rehabilitacja rozwijała się zgodnie z potrzebami chorych i w głównej mierze zależała od dobrej woli jednostek organizacyjnych służby zdrowia. Obecnie zapewnienie choremu rehabilitacji stało się obowiązkiem.

  Deontologia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza rehabilitacji

  Rehabilitacja wyłoniła się w rozwiniętych społeczeństwach z nieszczęść ludzkich i katastrof, za które społeczność czy państwo poczuły się odpowiedzialne.

  Były to początkowo wojny i epidemie, jak choroba Heinego-Medina, kalectwa wrodzone, a później nieszczęśliwe wypadki, choroby okaleczające...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wprowadzenie do fizjopatologii narządu ruchu

  Szkielet kończyn i kręgosłupa jest rusztowaniem budowy całego ciała, nadaje mu kształt i rozmiar, ochrania (czaszka, kanał kręgowy, klatka piersiowa) narządy wewnętrzne i wrażliwe struktury nerwowe, zapewnia bierną stabilizację ciała, ponadto stwarza płaszczyzny dla przyczepów mięśni i ścięgien...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja rehabilitacji

  Słowo „rehabilitacja”, które wprowadzili Anglosasi po pierwszej wojnie światowej, było trafnym okre-śłenic/n (łacińskie słowo toMi/as oznacza, .zręczność, sprawność”, a przedrostek re - „zwrotność”). Dotyczyło to w tym okresie osób dorosłych, głównie inwalidów wojennych, którym kalectwo nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 685

  praca w formacie txt

Do góry