Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Badanie dotykiem

  Umiejętność badania dotykiem trzeba sobie wyrobić. Wymaga to nieraz dłuższego czasu. W dotyku sumują się liczne odczucia, jak temperatura, opór, położenie, kształt, ruch, stopień wrażliwości dotykanych tkanek. Podstawą skuteczności badania dotykiem jest dobra znajomość nie tylko szczegółów budowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /5 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywność mięśniowa

  Aktywność mięśniowa podczas chodu prowadzi do indukcji lub hamowania ruchu oraz stabilizowania poszczególnych odcinków ciała. Odbywa się to poprzez koncentryczne bądź ekscentryczne skurcze mięśni, wskazujące na ich aktywność podczas skracania lub rozciągania. Wysoce skoordynowana aktywność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /10 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena zmian statyczno--dynamicznych

  W symetrycznej pozycji stojącej środek ciężkości ciała, który u osobników dorosłych znajduje się na wysokości II kręgu krzyżowego, pada w środek czworoboku podparcia. Czworobok ten stanowi powierzchnia podłoża nakreślona przez linie łączące obie pięty z tyłu i końce palców obu stóp z przodu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kinematyka stawów kończyny dolnej

  Kinematyka jest nauką o ruchu. Kinematyka chodu zajmuje się wpływem zmian położenia segmentów ciała podczas ruchu na zachowanie się środka jego ciężkości w przestrzeni. Przedstawienie elementów kinematyki chodu prawidłowego jest konieczne do zrozumienia całości jego form patologicznych.

  Balistyczny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiar obwodów kończyn

  Obwody kończyn zmieniają się. Obwód kończyny w pozycji, w której mięśnie są w stanie skurczu, jest większy od obwodu mierzonego podczas rozluźnienia mięśni. Kończyna, na której są żylaki, w pozycji stojącej będzie miała większe obwody niż w pozycji leżącej. W podobny sposób wpływają na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kinetyka

  Analiza kinetyczna chodu obejmuje ocenę przyczyn obserwowanego ruchu ciała lub jego segmentów. Ruch jest wypadkową siły działających mięśni w polu grawitacyjnym oraz bezwładności (inercji), zależnej od masy poruszającego się segmentu ciała. Bezwładność określa oporność ciała na zmiany ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój lokomocji u zdrowego dziecka

  Próby określenia wzorca ruchowego chodu dziecka podejmowane były najczęściej na podstawie badań przeprowadzonych w grupie dzieci samodzielnie chodzących, od momentu inicjacji chodu. Przedmiotem badań, przeprowadzonych u noworodków i niemowląt, były również wcześniejsze stadia rozwoju lokomocji. Ich celem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /7 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm chodu

  Normalny chód jest definiowany jako precyzyjnie kontrolowane czynności polegające na skoordynowanych, powtarzalnych ruchach kończyn i tułowia, których celem jest bezpieczne przemieszczenie ciała człowieka w pozycji pionowej z miejsca na miejsce, z równoczesnym minimalnym wydatkiem energetycznym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia oceny chodu

  Opis cyklu chodu stanowi kliniczne przedstawienie zmienności wzajemnych pozycji g\owy, kończyn górnych, tułowia, miednicy, ud, podudzi i stóp podczas chodu. Rozpoczyna się on w momencie początkowego kontaktu stopy z podłożem (początek fazy podparcia), a kończy przy jej ponownym kontakcie z podłożem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chód

  Większość chorób układów: mięśniowo-szkieletowe-go oraz nerwowego, występujących zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, wpływa na wydolność i jakość chodu. Stąd też bierze się konieczność poznania mechanizmów lokomocji i jej oceny przez ortopedów, neurologów i lekarzy medycyny rozwojowej.

  Chód...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 194

  praca w formacie txt

Do góry