Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Badanie ruchów kręgosłupa

  W każdej części kręgosłupa jest możliwy ruch zginania (flexio)y prostowania (extensio), przechylania bocznego (inclinatio lateralis) oraz obracania (rotatio) określanego również jako skręcanie. Amplituda określonego rodzaju ruchu w poszczególnych częściach kręgosłupa jest bardzo różna.

  Decydują o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw łokciowy

  Deficyt biernego wyprostu. Z pozycji zgięcia stawu łokciowego i pośredniego ustawienia przedramienia, trzymając jedną ręką ramię, a drugą nadgarstek, badający wykonuje najpierw powolne, a następnie szybkie ruchy wyprostne. Wartość kąta zgięcia stawu łokciowego odpowiada skróceniu dynamicznemu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie ruchów czynnych

  Pomiar Si-CVII. Za pomocą giętkiej taśmy centymetrowej mierzy się odległość między wyrostkami kolczystymi S, i CV1I w pozycji stojącej oraz w maksymalnym zginaniu tułowia do przodu (kolana wyprostowane). Różnica w długości wynosi u normalnego dorosłego 10-11 cm. Im mniej giętki jest kręgosłup, tym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /7 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie ruchów kończyn

  Badanie to ma wykazać, jakim zakresem ruchów dysponuje dany staw (ruch bierny) oraz jakim zakresem potrafi badany posłużyć się (ruch czynny). W zwykłych warunkach zakres ruchów biernych praktycznie niemal pokrywa się z zakresem ruchów czynnych, w stanach patologicznych mogą jednak istnieć duże...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określenie zakresu ruchów w stawach

  Do niedawna istniały różne sposoby zapisu i niejednolita terminologia, co wprowadzało zamęt w dokumentacji. W ostatnich latach używa się powszechnie zapisu uznanego za międzynarodowy. Akceptowało go Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Trau-matologiczne.

  Przyjmuje się następujące pozycje zerowe:

  a)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie ruchów w stawach kończyn dolnych

  Prostowanie (extensio). Chory leży na brzuchu i unosi badaną kończynę w płaszczyźnie strzałkowej ku tyłowi. Dokładniej można zbadać ruch wyprostny stawu biodrowego, jeśli na stole leży tylko tułów badanego, a jego kończyna przeciwnej strony zwisa z brzegu stołu ku dołowi (iyc. 6.9), co stabilizuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /7 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Względna długość kończyn dolnych

   Oznaczamy ją odległością kolca biodrowego przedniego górnego, a więc punktu kostnego położonego na miednicy, do kostki przyśrodkowej lub bocznej goleni. Porównanie liczby centymetrów, uzyskanej pomiarami obu kończyn, daje wyobrażenie o względnym skróceniu kończyny, oczywiście, jeśli druga kończyna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie narządu ruchu

  W ortopedii, jak we wszystkich specjalnościach lekarskich, badanie chorego ma dostarczyć podstawy do rozpoznania rodzaju i rozległości niedomagań oraz ustalenia programu leczenia.

  Postęp w medycynie i w technice umożliwił wprowadzenie wielu nowych, dodatkowych metod, które uzupełniają badanie wykonywane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad lekarski

  Rozmowa z chorym lub jego otoczeniem pozwala lekarzowi zapoznać się z poglądem chorego na powstanie u niego choroby, jej przebieg, skutki fizyczne, psychiczne, społeczne i zawodowe, na skuteczność dotychczasowego leczenia i na nadzieje, jakie chory wiąże z obecnym zgłoszeniem się do lekarza. Dobrze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /5 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oglądanie chorego

  Oglądanie chorego rozpoczyna się w chwili jego wejścia do gabinetu lekarskiego. Doświadczone oko lekarza notuje natychmiast wygląd chorego (zdrowy, schorzały, obolały itd.), jego sposób trzymania się, chodzenia, siadania, rozbierania się, układania się na stole badań itd. Czasem już ta pierwsza ocena...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /3 606

  praca w formacie txt

Do góry