Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Elektroneurografia

  Elektroneurografia - badanie przewodzenia we włóknach nerwowych czuciowych - jest siostrzaną metodą omawianego poprzednio badania, tak że niektórzy autorzy obydwie metody oznaczają tą samą nazwą. Według źródłosłowu greckiego nazwa ta powinna się ograniczać tylko do badania nerwów czuciowych, ponieważ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /5 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadgarstek i palce

  Dla określenia stopnia zaburzenia równowagi między mięśniami zginającymi nadgarstek grzbietowo i dłoniowo oceniamy ruchem biernym powolnym oraz szybkim wielkość prostowania nadgarstka. Badanie prowadzimy ujmując jedną ręką przedramię ustawione w pronacji powyżej nadgarstka, drugą ręką dłoń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie ruchowych sprawności mięsni

  Na przykład: a) ograniczenie ruchu w stawie (patologiczne zmiany śródstawowe lub okołostawowe);

  b) skrócenie antagonistów (przykurcz); c) ból pojawiający się podczas wykonywania ruchu i hamujący go; d) patologiczne zmiany w napięciu mięśniowym (spastyczność, hipotonia).

  Trzecim warunkiem jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /3 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena chodu patologicznego

  Znajomość mechanizmów normalnego chodu (rozdział 5) pozwala na uchwycenie w nim patologicznych odchyleń, jeśli badający oceni kolejno każdy wyznacznik chodu i przyjrzy się każdemu ze stawów z osobna.

  Ocena chodu w ortopedii ma duże znaczenie rozpoznawcze i pozwala na spostrzeżenie objawów, których nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /4 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady metody testowania mięśni

  Wartość działania mięśnia jest oznaczona liczbami

  0-5 oraz procentami określającymi odpowiednik siły mięśniowej w stosunku do zdrowego mięśnia (100%).

  0    - 0% = brak wszelkiego śladu skurczu mięśnia.

  1    - 5% = ślady skurczu mięśnia bez wyniku ruchowego.

  2    - 20% = słaby; skurcz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /5 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrócenie nogi

  Skrócenie nogi. Jeżeli noga jest niewiele skrócona (3-5 cm) i wydolna w dźwiganiu masy ciała, chód nie zmienia się wyraźnie. Chory wyrównuje krótkość kończyny pochyleniem miednicy. Dopiero w większych skróceniach, ponad 5 cm, chory wyrównuje długość kończyny ustawieniem końskim stopy po stronie chorej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie czynności kończyn u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym (mpd)

  U dziecka z postacią spastyczną mpd wzajemna pozycja i funkcja stawów kończyn zależna jest od stanu równowagi mięśniowej. Zaburzenia tej równowagi najczęściej wynikają ze spastyczności, obejmującej silniejszą grupę mięśni. Prowadzą one do wadliwej pozycji poszczególnych stawów oraz całej kończyny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /4 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw kolanowy

  Deficyt wyprostu. Chory leży na plecach. Stosuje się dwie pozycje wyjściowe do badania. W pierwszej staw biodrowy zginamy do kąta 90°. Jedną ręką wykonujemy nacisk na kolano wzdłuż długiej osi uda w kierunku proksymalnym dla ustabilizowania miednicy. Drugą ręką chwytamy goleń w okolicy nadkostkowej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie ruchów w stawach kończyn górnych

  Pozycją zerową dla kończyny górnej jest jej zwisanie wzdłuż klatki piersiowej w postawie pionowej badanego, przy czym ramię znajduje się pośrednio między skręceniem zewnętrznym i wewnętrznym. Jeśli w tej pozycji zegniemy łokieć do kąta prostego, przedramię zwraca się do przodu, równolegle do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /7 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw ramienny

  Deficyt biernego odwiedzenia. W badanej pozycji stabilizujemy łopatkę, naciskając od góry jedną ręką okolicę wyrostka barkowego. Zmniejszamy w ten sposób współudział łopatki w ruchach stawu ramiennego. Drugą ręką wykonujemy, stojąc przed chorym, odwiedzenie bierne powolne i szybkie ramienia (ryc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 825

  praca w formacie txt

Do góry