Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Leczenie bezoperacyjne

  Leczenie bezoperacyjne bywa niesłusznie nazywane leczeniem zachowawczym. Było to uzasadnione w okresie, kiedy większość interwencji operacyjnych sprowadzała się do wycinania chorych narządów (np. żołądka, pęcherzyka żółciowego czy śledziony).

  We współczesnym leczeniu operacyjnym coraz częściej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrzęk okienkowy

  Zaburzenia w krążeniu, zwłaszcza na obwodzie kończyn dolnych, mogą powodować uwypuklanie się obrzękniętych tkanek miękkich w świetle okienka (ryc. 9.2). Zjawisko to potęguje się u osób rozpoczynających siadanie lub chodzenie. Najwłaściwszym sposobem zapobiegania tym powikłaniom jest wypełnienie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Redresje

  W znaczeniu dosłownym redresja oznacza bezoperacyjne wyprostowanie stawu lub zespołu stawów zesztywniałych włókniście w przykurczu. Praktyka kliniczna rozszerzyła jednak pojęcie redresji. Współcześnie określa się tym mianem postępowanie bezoperacyjne, zmierzające do pokonania włóknistej sztywności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Redresja jednorazowa

  Wskazaniem bywają przeważnie miernie utrwalone zwłóknienia i zrosty elementów okołostawowych, bez odczynu zapalnego. Redresję przeprowadza się w znieczuleniu, aby wyłączyć bolesność i obronne napięcie mięśni. Pomocnik lekarza ustala wtedy bliższą część kończyny, a lekarz wywiera powoli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie bólu

  Badanie bólu polega na poznaniu jego cech, które omówiono w poprzedniej części rozdziału. Można określić czas trwania bólu, który jest wymierny. Trudniej poznać miejsce bólu, którego źródło może być zlokalizowane daleko od miejsca jego odczuwania. Najtrudniej ocenić stopień natężenia bólu, który jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Redresja stopniowa

  Postępowanie to wskazane bywa szczególnie u niemowląt i dzieci podatnych na uszkodzenia ośrodków kostnienia i skóry. Redresja stopniowa wskazana jest również w razie resztkowych następstw stanów zapalnych w stawie bądź konieczności powolnego przystosowania naczyń, nerwów i skóry do zmiany ustawienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ból fantomowy

  Ból fantomowy jest innym typem bólu przewodowego (neuropatycznego), powstającym po amputacji kończyny. Chory czuje odjętą część kończyny tak, jakby ona nadal istniała. Odczuwanie odjętej kończyny, tzn. odczuwanie fantomowe, wyjaśnia się mechanizmem ośrodkowej pamięci schematu ciała. Odjęcie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia bólu

  Psychiczna reakcja na ból jest nieodzownym atrybutem bólu przewlekłego. Reakcja ta jest zespołem przeróżnych doznań i zachowań człowieka. Jej obraz zależy od cech osobowości chorego i nadaje bólowi piętno indywidualności. Ból staje się wyłącznie subiektywnym odczuciem, i to tak dalece, że można...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kauzalgia

  Kauzalgia, tzn. ból piekąco-palący, jest szczególną postacią bólu przewodowego (neuropatycznego), powstałą przy uszkodzeniach układu przewodzącego ból z jednoczesnym uszkodzeniem układu wegetatywnego. Zwykle dotyczy dużych pni nerwowych w obrębie kończyn górnych lub dolnych, a w szczególności nerwu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne aspekty bólu

  Aspekty społeczne bólu są tak liczne i złożone, jak sami chorzy, którzy się z bólem zgłaszają do lekarza. Zależą one przede wszystkim od osobowości człowieka. W początkowym okresie bólu odbywa się adaptacja do nowego i niezwykłego trybu życia związanego z bólem. Wynikają stąd trudności we...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /3 030

  praca w formacie txt

Do góry