Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Pielęgnowanie chorego w opatrunku gipsowym

  Umiejętność obchodzenia się z opatrunkiem gipsowym należy do podstawowego wykształcenia pielęgniarki pracującej na oddziałach ortopedycznych. Zadaniem pielęgniarki jest utrzymywanie opatrunku gipsowego w takim stanie, aby zapewniał pozycję chorego tak długo, jak wymaga tego leczenie, a choremu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /7 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Replantacje kończyn i palców -zasady postępowania

  Pierwsze replantacje wykonali w 1962 r. w Bostonie Malt i McKahnn oraz Zhong-wei Chen w Szanghaju, a wyniki tych operacji przeszły najśmielsze oczekiwania, gdyż pacjenci odzyskali po operacji praktycznie pełną sprawność kończyny. Replantacje kliniczne poprzedził blisko 60-letni okres replantacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie zabiegów usprawniających

  Ustalanie programu rehabilitacji leczniczej, a w tym zabiegów usprawniających jest istotnym momentem w usprawnianiu osób z dysfunkcją narządu mchu. Opierać się musi na wnikliwej analizie charakteru schorzenia, ogólnej wydolności pacjenta, jego możliwości funkcjonalnych i nastawienia psychicznego. Dokładna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pielęgnowanie chorego w rehabilitacji

  Złamanie kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia. Pielęgnowanie chorych po złamaniu kręgosłupa z porażeniami jest najważniejszym elementem procesu leczenia. Zaniedbania pielęgnacyjne w ciągu kilku czy kilkunastu godzin decydują o przedłużonym pobycie w szpitalu o wiele miesięcy, a często o niekorzystnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola i zadania pielęgniarki w lecznictwie ortopedyczno--rehabilitacyjnym

  Leczenie chorych w ortopedii nakłada na pielęgniarki obowiązek profesjonalnego działania nie tylko w zakresie pielęgnowania i rozpoznawania potrzeb biopsychospołecznych, ale i zintegrowanego działania prowadzącego do wczesnej rehabilitacji pooperacyjnej.

  Aby to osiągnąć, każda pielęgniarka musi znać...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /3 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pielęgnowanie chorych po wylewie śródmózgo-wym

  Krwotoki mózgowe powstają w wyniku pęknięcia zmienionego chorobowo naczynia, przy współistniejącym często nadciśnieniu tętniczym. Stopień nasilenia i czas trwania może być różny. Podstawowym objawem dokonanego wylewu - udaru mózgowego są porażenia lub niedowłady połowicze, rozmieszczone w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwolnienie nerwu

  Zabieg wykonuje się w celu przywrócenia przewodnictwa nerwu uciśniętego przez bliznę, rozciągniętego lub drażnionego przez tarcie po nierównym podłożu. Najdogodniej operować (jeśli to możliwe) w niedokrwieniu, odsłaniając najpierw części nie zmienione i posuwając się od obu stron ku częściom...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nakłucia stawów

  Nakłucia stawów służą zarówno celom rozpoznawczym. jak i leczniczym, umożliwiają bowiem pobranie zawartości stawu do stosownych badań, a także wprowadzenie do jamy stawu odpowiednich leków lub środków cieniujących (artrografia). Powodzenie zabiegu zależy od przestrzegania omówionych wytycznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szew ścięgna

  Szew ścięgna (sutura tendinis) może być częścią innych zabiegów (np. wydłużenie ścięgna, umocowanie ścięgna w kształcie pętli) lub stanowić istotę naprawy uszkodzeń urazowych. Leczenie ścięgna uszkodzonego podczas urazu wymaga zwykle pokonania trudności wynikających z zakażenia rany, ubytków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw skokowo-goleniowy

  Nakłucie wykonuje się od strony zewnętrznej zarówno ku tyłowi, jak i ku przodowi od strzałki. Wybierając dojście tylne, należy wkłuć igłę 2 palce powyżej szczytu kostki bocznej tuż ku tyłowi od strzałki, kierując igłę skośnie ku przodowi i stronie przyśrodkowej. Dojście przednie wymaga...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /753

  praca w formacie txt

Do góry