Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Przemijające zapalenie stawu biodrowego

  W 1892 r. Lovett i Morse jako pierwsi opisali przemijające zapalenie stawu biodrowego i odróżnili je od gruźliczego. Przemijające zapalenie stawu biodrowego jest określoną jednostką chorobową występującą w dzieciństwie. Chociaż etiologia schorzenia jest niejasna, objawy, historia naturalna i wyniki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Resztkowa dysplazja stawu biodrowego

  Pomimo stosowania często prawidłowego leczenia nieopracyjnego lub w przypadkach nieleczonych obserwujemy dzieci bez cech niestabilności stawu biodrowego, u których występują jednak objawy resztkowej dysplazji stawu, ujawniane w obrazie radiologicznym. Najczęstszą formą resztkowej dysplazji jest deficyt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Legga-Calvego-Perthesa

  Historia. Jałową martwicę głowy kości udowej u dzieci opisali niezależnie w 1910 r. Legg, Calve, Perthes iWaldestrom. Kilka lat później Perthes jako pierwszy opisał zmiany patologiczne i histopatologiczne.

  Epidemiologia. Choroba występuje najczęściej pomiędzy 4. a 8. rokiem życia, ale może zdarzyć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /6 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie dysplazji dzieci powyżej 18. miesiąca życia

  Po ukończeniu 18. miesiąca życia mamy do czynienia z późnymi rozpoznaniami rozwojowego zwichnięcia stawu biodrowego bądź z niepowodzeniami dotychczasowego leczenia zachowawczego w postaci pod-wichnięć i zwichnięć stawu. Ta grupa dzieci wymaga leczenia operacyjnego. Nie dotyczy to dzieci z resztkową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obraz radiologiczny - fazy choroby

  Faza początkowa (martwicy). Pierwszym objawem choroby na radiogramie jest zmniejszona nasada głowy kości udowej, która w porównaniu ze stroną zdrową jest niższa. Drugi istotny objaw to poszerzenie szczeliny stawu od strony przyśrodkowej. Jego pochodzenie nie jest do końca wyjaśnione; jako wytłumaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /4 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomografia rezonansu magnetycznego

  Tomografia rezonansu magnetycznego, ze względu na konieczność współpracy z badanym i długi czas trwania badania nawet w porównaniu z tomografią komputerową, nie jest przydatna w diagnostyce dysplazji stawu biodrowego. Jest to jednak najlepsza metoda w diagnozowaniu powikłań leczenia tej wady

  - jałowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etiologia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego

  Należy stwierdzić, że wiele czynników wpływa na rozwój nieprawidłowości stawu biodrowego w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego. Są to czynniki mechaniczne, które wydają się najistotniejsze w powstaniu zniekształcenia, a także czynniki hormonalne i genetyczne. Zwykle jeden z nich zapoczątkowuje łańcuch...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obraz kliniczny rozwojowej dysplazji stawu biodrowego w okresie niemowlęcym

  U niemowlęcia, począwszy od około 5. tygodnia życia, jedynym objawem klinicznym dysplazji stawu biodrowego może być ograniczenie odwiedzenia. Test ograniczenia odwiedzenia badamy trzymając kończyny dolne w stawach biodrowych w zgięciu 90°. Wykonujemy ruch odwiedzenia obu ud w płaszczyźnie poprzecz-

  nej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki ryzyka rozwojowej dysplazji stawu biodrowego

  Czynnikami ryzyka nazywamy okoliczności i objawy, •"órych występowanie zaobserwowano u dzieci z roz-

  - oiową dysplazją stawu biodrowego. Choć znaczenie : zynników ryzyka jest dyskutowane, to jednak więk-'Zość autorów uznaje ich istotne, pomocnicze znacze-rae w diagnostyce dysplazji stawu biodrowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Późne rozpoznanie dysplazji stawu biodrowego

  Późne rozpoznanie zwichnięcia stawu biodrowego opieramy głównie na podstawie opisanego uprzednio objawu ograniczenia odwiedzenia, skrócenia kończyny, poszerzenia obrysu stawu biodrowego, przemieszczenia krętarza większego ku górze, braku głowy kości udowej w panewce i nadmiernej obracal-ności uda. Jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 393

  praca w formacie txt

Do góry