Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Fizjologiczna koślawość kolan

  Uważa się, że w prawidłowo ukształtowanych kończynach dolnych koślawość kolan nie powinna przekraczać kilku stopni. Odległość pomiędzy kostkami przyśrodkowymi obu stóp przy kolanach zetkniętych ze sobą nie powinna przekraczać 4 cm, ale nie zawsze jest to regułą. Fizjologiczna koślawość kolan...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /5 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jałowa martwica bliższego końca kości udowej jako następstwo leczenia zachowawczego lub operacyjnego

  Do czynników ryzyka wystąpienia martwicy zalicza się wiek chorego w chwili rozpoczęcia leczenia, stopień przemieszczenia głowy kości udowej i metody leczenia. Zaobserwowano częstsze występowanie tego powikłania wraz ze wzrostem wieku dziecka w chwili rozpoczęcia leczenia, jednak na cięższe postacie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie rozwojowej dysplazji stawu biodrowego w zależności od wieku w chwili ustalenia rozpoznania

  Celem leczenia jest uzyskanie koncentrycznej repo-zycji lub inaczej koncentrycznego ustawienia głowy k. udowej w panewce stawu biodrowego. Określenie „koncentryczne” oznacza takie usytuowanie głowy w panewce, w którym środek głowy k. udowej znajdował się w środku panewki. Wyniki wielu badań potwierdziły...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej

  Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej (mzgku) polega na przemieszczeniu się nasady głowy kości udowej względem przynasady bez zaistnienia jakichkolwiek uchwytnych czynników sprawczych. Pomimo braku jednoznacznego określenia etiologii schorzenia obecnie uznaje się, że jest to choroba...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szpotawość biodra dziecięcego

  Wada polega na zmniejszeniu kąta szyjkowo--trzonowego kości udowej.

  Pierwotne zaburzenie rozwoju chrząstki w obrębie szyjki k. udowej w okresie płodowym powoduje, iż możliwe jest zmniejszanie się kąta S-T w życiu poza-płodowym w wyniku działania sił mechanicznych. Wada ta nie zawsze jest w pełni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie dysplazji stawu biodrowego w okresie noworodkowym i do czasu ukończenia 6. miesiąca życia

  Rozpoznanie rozwojowej dysplazji powinno być ustalone na oddziale noworodkowym, a leczenie rozpoczęte natychmiast. Pogląd, że leczeniem tym jest szerokie pieluszkowanie (np. potrójne), jest błędny. Niemniej zabezpiecza ono fizjologiczne w okresie noworodkowym ustawienie kończyn dolnych w stawach biodrowych w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzony niedorozwój uda

  Zaburzenia rozwojowe uda mieszczą się w szerokiej gamie zmian, poczynając od całkowitego jego braku z nieprawidłowym rozwojem miednicy, do niedorozwoju z prawidłowym ukształtowaniem k. udowej. Pappasrozróżnia 9 postaci wady obejmującej całe udo, niemniej ta rzadka wada występuje na ogół w dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie dysplazji stawu biodrowego

  W grupie czynników zależnych od lekarza są: niewłaściwe wskazania i błędy w leczeniu. Szelki Pavlika są przeciwwskazane w leczeniu niestabilności stawów biodrowych spowodowanej zaburzeniem bilansu mięśniowego, jak na przykład w mielodysplazji, mózgowym porażeniu dziecięcym, artrogrypozie, patologicznym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /8 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzone udo krótkie

  Wada polega na skróceniu uda, któremu niekiedy towarzyszy niewielkie jego zagięcie szpotawe na granicy górnej i środkowej V3, z pogrubieniem warstwy korowej kości po stronie wklęsłej, jednak bez zwężenia kanału szpikowego. Staw biodrowy i kąt szyjkowo-udowy nie wykazują zmian, chociaż Pappas wyróżnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenie otwartej repozycji stawu biodrowego z osteotomią miednicy i osteotomią detorsyjną kości udowej z jej skróceniem

  Repozycją otwarta wysokiego zwichnięcia stawu biodrowego stwarza ryzyko jałowej martwicy głowy k. udowej. Stosowanie podczas jej wykonywania osteotomii miednicy ryzyko to zwiększa. W takiej sytuacji postępowaniem z wyboru jest połączenie otwartej repozycji stawu biodrowego z osteotomią detorsyjną k...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 966

  praca w formacie txt

Do góry