Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wrodzony brak strzałki

  Wrodzony brak lub niedorozwój strzałki, jakkolwiek rzadki, jest najczęściej występującym wrodzonym brakiem kości długich. O całkowitym braku strzałki nie należy mówić przed ukończeniem 5. rż., gdyż do tego czasu może istnieć niewidoczna w obrazie radiologicznym chrzęstna nasada. Wadzie układu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Sindinga-Larsena-Johanssona, kolano skoczka (ang.jumper’s knee)

  Dotyczy dzieci aktywnych ruchowo, najczęściej chłopców pomiędzy 10. a 14. rokim życia. Dolegliwości zlokalizowane są w obrębie dolnego bieguna rzepki i ujawniają się przy wykonywaniu ruchów czynnych. Spowodowane są one przez duże siły pociągające więzadła właściwego rzepki. W początkowym okresie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwolnienie tylne

  Definicja. Technika ta polega na wydłużeniu ścięgna Achillesa, przecięciu więzadła piętowo-strzałkowe-go oraz troczka mm. zginaczy, kapsulotomii tylnej skokowo-goleniowej i skokowo-piętowej. Jeżeli występuje funkcjonalna przewaga mięśni supinujących, może towarzyszyć temu wydłużenie ścięgna m...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddzielająca jałowa martwica kostno-chrzęst-na (łac. osteochondrosis dissecans)

  U dzieci występuje stosunkowo rzadko. Etiologia zmiany jest nadal przedmiotem dyskusji, aczkolwiek ostatnio podważa się teorię zmian pourazowych, ponieważ stwierdza się ją bardzo często bez związku z aktywnością fizyczną. Schorzenie występuje częściej u chłopców i w drugim dziesięcioleciu życia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Całkowite uwolnienie podskokowe (technika Simonsa)

  Definicja. Całkowita kapsuloligamentotomia skoko-wo-piętowo-łódkowa z przecięciem więzadła skokowo-piętowego międzykostnego. Uwolnienie tylne (patrz definicja) z możliwością wydłużenia ścięgna m. zginacza długiego palucha i niekiedy palców. Re-pozycja skokowo-piętowo-łódkowa (kompleksu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysokie ustawienie rzepki (łac. patella alta)

  Uważa się, że zróżnicowana wysokość w ustawieniu rzepki w stosunku do kłykci kości udowych wiąże się z dolegliwościami przedziału rzepkowo-udowego i niestabilnością tego stawu. Powodem nieprawidłowego wysokiego ustawienia jest spastyczność w chorobach układu nerwowo-mięśniowego, np. w mózgowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urazowe zwichnięcie rzepki

  Do urazowego zwichnięcia może dojść z powodu urazu bezpośredniego (np. kopnięcie w przyśrodkową część rzepki), a także przy wewnętrznej rotacji uda względem goleni (stopa oparta na podłożu), z jednoczesnym koślawieniem i silnym skurczem mięśnia czworogłowego. W tym drugim przypadku, nawet po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenia wewnętrzne stawu kolanowego

  Ze względu na lokalizację w obrębie kończyny dolnej pomiędzy dwiema długimi dźwigniami (udo i podudzie), swoją złożoną budowę anatomiczną i rolę pełnioną przez staw kolanowy jest on często narażony na urazy bezpośrednie i pośrednie, a w konsekwencji na uszkodzenia w obrębie końców kostnych i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /4 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bolesny staw kolanowy u dzieci

  Dolegliwości bólowe w okolicy stawu kolanowego w wieku rozwojowym są częstym powodem wizyty u ortopedy. Ze względu na specyficzną budowę anatomiczną - obecność przyczepów ścięgien dużych mięśni w okolicy pojawiających się jąder kostnienia, ubogą tkankę tłuszczową, a także lokalizację, która...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenia więzadeł i niestabilności stawu kolanowego

  Urazy stawu kolanowego rzadko doprowadzają do izolowanych uszkodzeń poszczególnych struktur, częściej natomiast są to obrażenia mnogie, dotyczące więzadeł, torebki stawowej, błony maziowej i łąko-tek. Więzadła stanowią najsilniejszą część aparatu torebkowo-więzadłowego i jeśli działająca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 408

  praca w formacie txt

Do góry