Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Stopa płasko-koślawa statyczna

  Definicja. Stopę płasko-koślawą statyczną opisuje się na podstawie jej obrazu klinicznego, niekiedy radiologicznego lub plantograficznego. Niemniej jednak wydaje się, że żadna z metod oceny nie jest wystarczająca. O stopie płaskiej mówimy wtedy, gdy przyśrodkowy łuk podłużny stopy opiera się o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /7 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Palce szponiaste

  Zniekształcenie jest częścią składową stopy wrażliwej idiopatycznej, względnie zniekształceniem towarzyszącym schorzeniom neurologicznym lub systemowym, np. reumatoidalnemu zapaleniu stawów. Paliczek bliższy ustawiony jest w zgięciu grzbietowym, a środkowy i dalszy w zgięciu podeszwowym. Próba...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa płasko-koślawa wiotka

  Stopa płasko-koślawa statyczna jest jednym z najczęściej rozpoznawanych zniekształceń stóp u dzieci. Zniekształcenie to jest jednocześnie źródłem wielu kontrowersji dotyczących m.in. częstości występowania, wpływu na postawę ciała, aktywności ruchowej oraz sposobów leczenia. Zniekształcenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /5 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chód „gołębi”

  Definicja. Skręcanie stóp w chodzie w fazie podparcia (obciążania) do wewnątrz. Faza przekolebania następuje przez zewnętrzny brzeg przodostopia, a nie przez paluch. W pozycji stojącej dziecko na ogół ustawia stopy poprawnie. Ten wariant chodu z reguły dotyczy obu kończyn.

  Etiopatogeneza tego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa płasko-koślawa statyczna ze skróceniem ścięgna Achillesa

  Jest to wariant zniekształcenia opisanego powyżej. Należy podkreślić, że u dzieci przykurcz dotyczy mięśnia brzuchatego łydki, a nie samego ścięgna, co jest o tyle istotne, że z reguły jest to brak zgięcia grzbietowego stopy w stawie skokowo-goleniowym przy wyprostowanym kolanie. Należy upewnić...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa końsko-szpotawa porażenna poiniekcyjna

  Definicja. Porażenna stopa końsko-szpotawa jest zniekształceniem rzadkim, które występuje głównie u noworodków i niemowląt, sporadycznie u dzieci starszych. Częściej dotyczy wcześniaków. Chociaż jej przyczyną jest czynnik jatrogenny, to jednak dziecko ze szpitala zostaje na ogół wypisane bez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /7 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa wydrążona idiopatyczna

  Wydrążenie sklepienia podłużnego stopy może pojawić się już w okresie wczesnego dzieciństwa, niekiedy później, najczęściej podczas skoku wzrostowego. Pomimo że zniekształcenie nazywamy idiopatycz-nym, to należy doszukiwać się cech uszkodzenia układu nerwowego, najczęściej mielodysplazji lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół cieśni kanału stępu

  Definicja. Zespół ten, będący analogiem zespołu cieśni kanału nadgarstka, spowodowany jest uciskiem n. piszczelowego tylnego i jego gałęzi końcowych w obrębie kanału stępu, pokrytego troczkiem mm. zginaczy, powodując ich neuropatię. Izolowana neuro-patia n. podeszwowego przyśrodkowego spowodowana...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paluch koślawy

  Zniekształcenie koślawe palucha jest częstym zniekształceniem stopy osoby dorosłej, rzadszym w wieku rozwojowym. Paluch ulega rotacji zewnętrznej w stawie śródstopno-palcowym I w płaszczyźnie podłoża (koślawość) oraz rotacji wewnętrznej w płaszczyźnie czołowej. Zniekształceniu towarzyszy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /6 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzony paluch szpotawy

  Wrodzony paluch szpotawy jest rzadko występującym zniekształceniem, na ogół jednostronnym. Dziedziczenie wady jest wyjątkowe. Często współistnieją: polidaktylia palucha, dodatkowe kości w obrębie śródstopia, skrócenie i pogrubienie I k. śródstopia, silnie rozwinięte pasmo tkanki włóknistej wzdłuż...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 174

  praca w formacie txt

Do góry