Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Nadgarstek i ręka

  W skład nadgarstka wchodzą stawy: promieniowo--nadgarstkowy, utworzony między dalszą nasadą k. promieniowej, głową k. łokciowej i chrząstką trójkątną; staw śródnadgarstkowy między oboma rzędami kk. nadgarstka oraz staw nadgarstkowo-śródręcz-ny między dalszym rzędem kk. nadgarstka a bliższymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzony zrost promieniowo-łokciowy

  Występuje w trzech postaciach: proksymalnej, dystal-nej i totalnej. Wada polega na połączeniu kostnym k. promieniowej i łokciowej, najczęściej w jej proksymalnej części. Przedramię jest ustawione w mniejszej lub większej pronacji i jest pozbawione ruchów nawracania i odwracania. Brak tych ruchów jest w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stawy nadgarstkowo-śródręczne

  Stawy łączące kk. nadgarstka z II, III, IV i V k. śródręcza mają charakter stawów wolnych o ścisłej budowie. Odbywają się tutaj ruchy sprężynujące o niewielkiej amplitudzie.

  Rozległym zakresem ruchu dysponuje staw nad-garstkowo-śródręczny kciuka, co zostanie omówione w ramach techniki badania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzone przerosty ręki

  Wrodzone przerosty ręki (hypertrophia manus) lub ich części dotyczą zazwyczaj palców.

  Przerost palca (megadaktylia) powoduje dużą wadę kosmetyczną i funkcjonalną. Palec taki jest większy we wszystkich wymiarach, zarówno na długość, jak

  i w obwodzie. Uderza znacznie zwiększona ilość tkanki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ mięśniowy ręki

  Mięśnie kontrolujące ruchy stawów ręki dzielimy na dwie podstawowe grupy ze względu na różnice anatomiczne i czynnościowe.

  Mięśnie zewnętrzne ręki. Do grupy tej zaliczamy wszystkie mięśnie, których początki (przyczepy bliższe) znajdują się w obrębie przedramienia lub dalszego końca k. ramiennej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syndaktylia - palcozrost

  Wada polegająca na braku rozdzielenia palców; powstaje około 6. tygodnia życia płodowego. Wyróżniamy syndaktylię prostą, gdy zrost palców dotyczy tylko skóry, i złożoną, gdy również zrośnięte są części kostne. Palcozrost może być całkowity i częściowy. O całkowitym mówimy wtedy, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /5 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa spłaszczona

  Być może bardziej właściwym określeniem dla tego typu zniekształcenia byłoby „stopa szeroka”. Jest to zniekształcenie charakterystyczne dla osób dorosłych, szczególnie kobiet. Dochodzi do niego wskutek niedomogi mięśniowej i więzadłowej w obrębie przodostopia. Na radiogramach w pozycji stojącej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nakładający się palec piąty

  Nakładanie się palca na sąsiedni (ang. overlapping toe), występujące często rodzinnie, dotyczy najczęściej palca piątego. Zniekształcenie palca spowodowane jest skróceniem ścięgna prostownika i obkur-czeniem torebki stawu śródstopno-palcowego po stronie grzbietowo-przyśrodkowej. Dochodzi do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anatomia czynnościowa i fizjologia ręki

  Do prawidłowej oceny zmian chorobowych i uszkodzeń w obrębie ręki niezbędna jest dobra znajomość zagadnień anatomii czynnościowej. Przedstawienie tych problemów w całości w ramach krótkiego rozdziału jest niemożliwe i dlatego omówienie ma za zadanie jedynie zwrócenie uwagi na pewne zasadnicze elementy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /4 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Palce zagięte - szpotawe lub koślawe

  Jest to wrodzone zniekształcenie palców, które polega na ich zagięciu w płaszczyźnie podłoża, w stawie międzypaliczkowym dalszym w kierunku szpotawości lub koślawości. Powoduje to niekiedy zachodzenie palców na siebie. Zmiana często występuje rodzinnie. Warto również obejrzeć ręce chorego, albowiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /578

  praca w formacie txt

Do góry