Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kapturki naszyjkowe

  Zasada działania polega na uniemożliwieniu przeniknięcia plemników do szyj'k*|acicy. Kapturek zakładany jest bezpośrednio na szyjkę macicy przez samą kobietę. Musi on być połączony z pastami plemnikobójczymMTafc jak przy stosowaniu błony „Prowen” konieczne jest pouczenie kobiety o technice zakładania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /maziajka Dodano /16.01.2014 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczucie miłości nie jest trwałe

  Wszystko w przyrodzie znajduje się w ruchu i ulega przemianom. Wszelkie zjawiska pojawiają się, dojrzewają i zanikają, aby ustąpić miejsca nowym. Nie ma nic trwałego i niezmiennego. Uczucie miłości ma te same cechy.

  Miłość erotyczna zwykle przemija lub w najlepszym razie słabnie. Po przeminięciu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /maziajka Dodano /16.01.2014 Znaków /3 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskazania do przerwania ciąży

  W dniu 27 kwjetnia 1956 r. w Polsce została wprowadzona ustawa „O warunkach dopuszczalności przerwania ciąży”. Na mocy tej ustawy zezwolono na zabieg przerwania ciąży przez lekarza specjalistę z zakresu położnictwa lub chirurgii. Głównym celem ustawowego zalegalizowania tych zabiegów była „ochrona...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /maziajka Dodano /16.01.2014 Znaków /5 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozaseksualne potrzeby psychiczne

  U ludzi popęd seksualny, a zwłaszcza jego komponent psychiczny, zespolony jest z całością psychiki. Znaczy to, że oddziałuje on na psychikę, ale i różne sfery psychiki i tendencje pozaseksualne wywierają z kolei wpływ na sferę seksualną. Jedną z sfticti jest właściwa człowiekowi ogólna tendencja do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /maziajka Dodano /16.01.2014 Znaków /2 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powikłania po przerwaniu ciąży

  Należy zdać sobie sprawę, że nawet w tych przypadkach, w których wydawałoby się, że nie ma przeciwwskazań dó przerwania ciąży,;*©gą w dość znacznym procencie wystąpić powikłania, nawet jeśli zabiegffest wykonany w sposób zgodny z wiedzą medyczną i przez doświadczonego lekarza.

  Powikłania te...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /maziajka Dodano /16.01.2014 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzory życia małżeńskiego, rodzinnego a rzeczywistość

  Wyobrażenia młodych ludzi o współżyciu małżeńskim, rodzinnym rzadko pokrywają się z rzeczywistością. Młodzi ludzie często zawierają związek małżeński! spodziewając się po partnerze zupełnie czet go innego, niż może on dać. Ta konfrontacja marzeń z rzeczywistością może okazać się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /maziajka Dodano /16.01.2014 Znaków /6 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesne skutki przerwania ciąży

  Jednym z najczęstszych powikłań mogących wystąpić w trakcie wykonania zabiegu przerwania ciąży jest uszkodzenie narządu rodnego oraz obfite krwawienie lub krwotok.

  W trakcie zabiegu lekarz ostrymi narzędziami chirurgicznymi musi rozszerzyć kanał szyjki macicy, aby stworzyć dostęp do jamy macicy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /maziajka Dodano /16.01.2014 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizowanie życia małżeńskiego i rodzinnego

  Podział pracy i obowiązków, a więc organizacja życia w małżeństwie i rodzinie, ma istotne znaczenie. Powinna ona umożliwiać obu małżonkom dalszy wszechstronny rozwój osobowości i zapobiegać przeciążeniu jednego z nich nadmiarem prącymi obowiązków. Przeciążenie prowadzi do fizycznego przemęczenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /maziajka Dodano /16.01.2014 Znaków /3 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Późne skutki przerwania ciąży

  Późne skutki przerwania ciąży.łączą się ściśle ze skutkami wczesnymi, bowiem w grę wchodzą różnego rodzaju zakażenia, do których może dojść po zabiegu.

  Zabieg przerwania ciąży wiąże się zawsze z drobnymi uszkodzeniami, z otwarciem naczyń narządu rodnego,l;i drobnoustroje, które zawsze w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /maziajka Dodano /16.01.2014 Znaków /4 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamika życia małżeńskiego i rodzinnego

  Zachowanie się człowieka nie jest statyczne, lecz dynamiczne, tj. podlegające zmianom w czasie. Jest ono uwarunkowane ustawiczną walką różnych potrzeb, tendencji i dążeń psychofizycznych. W zależności od aktualnej przewagi jednych z nich nad resztą zachowanie będzie się zmieniać w tym lub innym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /maziajka Dodano /16.01.2014 Znaków /3 429

  praca w formacie txt

Do góry