Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień łopatkowo-gnykowy

  M. łopatkowo-gnykowy (m. omohyoidcus) dzieli powyższą okolicę na większ\ trójkąt gnykowo-rzworoboczny (trigonuin omotrapezoideum) i mniejszy trójkąt gnykowo-o bo językowy (trigonuin omoclavicularc), który w przeciwieństwie do pierwszego trójkąta jest pokryty środkową powięzią szyi. Boczny trójkąt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiązadło pachwinowe

  Wiązadło pachwinowe (ligamentum inguinale Pouparti) nie jest właściwie jakimś odgraniczonym tworem, lecz stanowi dolną granicę rozcięgna iii. skośnego brzucha zewn., którego włókna zaginają się tu dośrodkowo, a dzięki łukowato przebiegającym pasmom włókien, znanym pod nazwą więzadła pachwinowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śródpiersie (niediastinum)

  Jako śródpiersie rozumie się Lego rodzaju obszar łącznotkankowy, który po usunięciu płuca pozostaje jeszcze w obrębie klatki piersiowej (medium stat — to co znajduje się w środku). A zatem chodzi tu o przestrzeń, którą ograniczają obie opłucne śródpiersiowe. Ogólnie zostało przyjęte, że umowna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ucho zewnętrzne

  Zewnętrzny przewód słuchowy, którego długość wynosi około 36 mm, składa się z krótszej części chrząstkowej i dłuższej — kostnej. Część kostna tworzy się dopiero w pierwszych miesiącach życia wraz z płaskim wzrastaniem pierścienia bębenkowego (anulus tympanicus). Błona bębenkowa, która stoi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powieki i narząd lzowy

  Powieki zamykają od przodu oczodół i tworzą elastyczny pas ponad gałką oczną (porów. sir. 46). Zadaniem ich jest utrzymywanie w stałej wilgotności rogówki. Dlatego też zamykanie i otwieranie nie stanowi tylko prostego opuszczania się i podnoszenia powiek, lecz jesl skomplikowanym, dośrodkowe skierowanym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /3 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Część twarzowa głowy (splanchnocraniuni)

  W obrąbie bocznej powierzchni twarzy wyróżnia się 3 okolice: od przodu, wokół otworów twarzy znajduje się okolica mięśni mimicznych; do niej przylega położona między tukiem kości jarzmowej i m. żwaczem (m. masseter) okolica policzkowa; od tylu zaś znajduje się okolica przyuszniczo-żwaczowa, która z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /7 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójkąt podżuchwowy (iriyoimm sulunamlihularc)

  Okolica la przedstawia sohą trójkątne pole, którego ramionami są:m.dwu-brzuścowy i żuchwa, a dno tworzy m. żu c h vvo wo-gny ko w y (m. mylohyoide-us). Mięsień ten nie wypełnia w całości powyższego trójkąta, dzięki czemu w jego części tylnej powstaje otwór będący połączeniem z jamą ustną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściana błędnikowa

  Ściana błędnikowa — środkowa (paries labyrinthicus) (ryc. 19) łączy się okienkiem przedsionka (fenestra vestibuli) o przekroju około 3-3,5 mm z uchem wewnętrznym. Kanał półkolisty boczny tworzy Lu wyniosłość kanału półkolistego (prominentia canalis semicircularis), a zasadniczy zwój ślimaka —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściana sutkowa

  Ściana sutkowa — tylna (paries mastoideus) graniczy z wyrostkiem sutkowa tym. który w pierwszych latach życia zaczyna się wypełniać powietrzem dostającym się tu od strony ucha środkowego. Powstające w przebiegu pneumatyzacji komórki sutkowe są osiągalne przez zachyłek nadbębenkowy (recessus...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica szyjna wewnętrzna

  T. szyjna wewn. po przejściu przez znajdujący się w' obrębie piramidy kości skalistej kanał t. szyjnej wpada do zatoki jamistej, gdzie oddaje t. oczną, a następnie tuż obok skrzyżowania wzrokowego dostaje się do przestrzeni podpajęczynówkowcj (ryc. 15). W odcinku zbiornikowym odgałęziają się od niej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 900

  praca w formacie txt

Do góry