Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Palec

  W obrębie każdego palca z wyjątkiem kciuka znajdują się 3 stawy. Staw śródręczno-paliczkowy jest stawem kulistym, pozostałe zaś są stawami zawiasowymi. Dzięki napinającym się przy zgięciu więzadłom pobocznym w znacznym stopniu jest ograniczony ruch obrotowy oraz w pozycji zgięciowej palca ruch...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porażenie nerwu łokciowego

  Porażenie n. łokciowego: wypada tu czynność mm. międzykostnych, III i IV mm. glistowatych, m. przywodziciela kciuka, jak też m. zginacza łokciowego nadgarstka. Od mięśni międzykostnych jest uzależnione zginanie w stawach śródręczno-paliczkowych oraz prostowanie w stawach międzypa-liczkowych palca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień pośladkowy

  M. pośladkowy wielki jest objęty całkowicie powięzią pośladkową, klóra przechodzi następnie w głąb między duże wiązki mięśniowa i tworzy tym samym przedziały. Dlatego też bardzo często ropnie ograniczają się wyłącznie do tych przedziałów. Z kolei znajdująca się ponad m. pośladkowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stawy ręki

  Bliższy staw ręki —sław promieniowo-nadgarslkowy (arliculatio radiocarpea) jest dwuosiowym stawem eliptycznym umożliwiającym wykonywanie ruchów zginania i odwodzenia. Ruch rotacyjny odbywa się w obydwóch stawach przedramienia: promieniowo-lokciowym dalszym i bliższym (articulalio ra-dioulnaris prox. et...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw biodrowy

  Staw biodrowy jest kulistym stawem umieszczonym w głębokiej panewce (aeelabiilum). Ma on wyjątkowo mocny aparat więzadłowy. Torebka stawowa jest umocowana poza obrąbkiem panewkowym (labrum acetabulare), dzięki czemu warga stawowa w pukla się wolno do jamy stawowej. Od przodu torebka stawowa sięga aż do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójkąt udowy

  Trójkąt udowy (trigonum femorale). Skośnie przebiegający m. krawiecki (m. sartorius) odgranicza poniżej więzadła pachwinowego (regio inguinalis) lejkowaty Irójkąl udowy, którego dno tworzy m. biodrowo-lędźwiowy i m. grzebieniowy (m. iliopsoas et m. pectineus). Przez trójkąt ten przebiegają naczynia i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica udowa

  T. udowa i tt . biodrowe tworzą tu 3 układy krążenia obocznego; 1) w na jbliższej okolicy grzebienia kości biodrowej, 2) w obrębie stawu biodrowego, 3) w okolicy szyjki kości udowej. T. głęboka uda (a. profunda femoris), która z reguły odchodzi około 3-6 cm poniżej więzadła pachw inowego od t...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powrózek naczyniowo-nerwowy

  Powrózek naczyniowo-ncrwowy, którego ,,mięśniem przewodnikiem<c jest ni. kruczo-ramienny (m. coracobrachialis), składa się, idąc od strony przyśrodkowej na zewnątrz, z ż. pachowej, t. pachowej i splotu ramiennego. Topograficznie zaś wyróżnia się tu 3 odcinki, które znajdują się: 1) między obojczykiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ręka ludzka

  Ręka ludzka jest narządem chwytnym. Z tego też powodu dłoń usztywnia mocna płyta ścięgnista — rozcięgno dłoniowe, które ma za zadanie chronić jednocześnie części miękkie. Rozcięgno to składa się z podłużnych i poprzecznych pęczków (fasciculi longitudinalis et transversi), które są mocno...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okolica jajnikowa

  Jajnik rozwija się na tylnej ścianie brzucha mniej więcej na wysokości lędźwiowego odcinka kręgosłupa i następnie zstępuje w dół (descensus ovarii). I noworodka pici żeńskiej jajnik znajduje się jeszcze na wysokości płaszczyzny wejścia miednicy, u kobiety dorosłej natomiast na bocznej ścianie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /3 101

  praca w formacie txt

Do góry