Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój dziecka w dziewiątym miesiącu życia

  Reprezentatywne umiejętności w 9 miesiącu

  •    przemieszczanie się w pozycji „niedźwiadka”

  •    wstawanie z klęku obunóż trzymając się podpory

  •    chodzenie bokiem krokiem odstawno-dostawnym

  W tym okresie rozwojowym dziecko siada z pozycji supinacyjnej -opierając się kolejno na łokciu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /5 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podsumowanie rozwoju w pierwszym roku życia

  W analizie rozwoju w poszczególnych pozycjach - supinacyjnej i pronacyjnej wybrane zostały te elementy, które wydają się najistotniejsze z punktu widzenia gromadzenia doświadczeń sensomotorycznych. Nawarstwianie się doświadczeń i wynikające z nich konkretne umiejętności stanowią istotę procesu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /4 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizykoterapia

  Podręcznik ma za zadanie przedstawić współczesną fizykoterapię w sposób tak jasny i dokładny, by nawet skomplikowane metody terapeutyczne stały się zrozumiałe i łatwe do praktycznego zastosowania. Metody uzdrawiania nazywane dziś fizykoterapeutycznymi służą ludzkości od zarania dziejów. Wchodziły do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /4 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja rodzajów podstawowego napięcia posturalnego

  Różnego rodzaju dysfunkcje ośrodkowego układu nerwowego stanowią przyczynę nieprawidłowego podstawowego napięcia posturalnego, czyli hipotonii posturalnej. Stan taki powoduje aktywność w nieprawidłowych wzorcach motorycznych, co z kolei utrudnia lub uniemożliwia dalszy postęp w procesie centralnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /2 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój wielkości i rozkładu napięcia posturalnego

  Warunkiem realizacji prawidłowych wzorców ruchowych jest odpowiedni poziom podstawowego napięcia posturalnego zarówno w zakresie jego wielkości jak i rozkładu. Odpowiedni to znaczy na tyle duży, aby pokonać siłę grawitacji, ale też nie za wysoki, by nie hamować swobodnego wykonywania ruchów.(21)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /1 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipotonia

  Hipotonia oznacza, obniżone podstawowe napięcie posturalne wykraczające poza granice normy (patologia), któremu towarzyszą dodatkowo zaburzenia charakterystyczne dla cięższych postaci z.r.p.o. i mózgowego porażenia dziecięcego.

  Charakterystyka różnych typów napięcia mięśniowego obejmuje opis...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyhamowanie tonicznej aktywności odruchowej i rozdzielenie globalnych synergii mięśniowych

  Proces dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego polega na stopniowym przejmowaniu kontroli ciała przez coraz to wyżej położone struktury mózgowia.(l,2,5,22, 23). Sterowanie postawą i ruchem od 0-6 mies. życia odbywa się na poziomie rdzenia i pnia mózgu, dominuje więc aktywność toniczna, co oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /2 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój noworodka w pierwszym miesiącu życia

  Poniżej opisano edukację sensomotoryczną niemowląt prezentujących różne warianty rozwoju w zakresie szeroko pojętej normy napięcia posturalnego. Rozwój niemowląt z napięciem prawidłowym (normotonia) przedstawiono w pełnym zakresie, natomiast w przypadku typu spastoidainego i atetoidalnego wskazano na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /9 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kontroli środka ciężkości ciała

  W wyniku rozwoju napięcia posturalnego dochodzi do zmian położenia środka ciężkości ciała. W okresie noworodkowym znajduje się on w okolicy szyi, po czym stopniowo wraz z postępem integracji napięcia - przemieszcza się w dół, w kierunku miednicy i około 5-6 miesiąca życia lokalizuje się w okolicy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój noworodka w drugim miesiącu życia

  Reprezentatywne umiejętności w 2 miesiącu życia:

  •    w supinacji zdolność do chwilowej kontroli głowy w linii środkowej

  •    w pronacji symetryczne unoszenie głowy

  Niemowlę nadal układa głowę asymetrycznie, gdyż nie ma jeszcze możliwości dłuższego utrzymania głowy w symetrii ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /5 622

  praca w formacie txt

Do góry