Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Klatka piersiowa

  Podczas oglądania zwraca się uwagę na jej kształt, tor oddechowy, częstość oddechów, zaburzenia oddychania.

  Kształt klatki piersiowej może być zmieniony w związku z występującą patologią żeber, mostka lub narządów w niej położonych (płuc, serca, grasicy). Różaniec krzywiczy to utrwalone...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie przedmiotowe - oglądanie (obserwacja) dziecka

  Ocena wzrokowa pacjenta przez badającego dostarcza wielu cennych informacji dotyczących jego sfery zarówno fizycznej, jak i psychoemocjonalnej. Szczególnie w pediatrii - w której pozyskiwanie informacji o pacjencie odbywa się w części pośrednio (od rodziców), a nie bezpośrednio od badanego — lekarz powinien...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ krążenia u dziecka

  Niewydolność krążenia w każdym wieku charakteryzuje triada objawów: duszność, obrzęki i sinica (objawy zastoinowe). Najczęstszą przyczyną duszności w chorobach serca jest bierne przekrwienie płuc, spowodowane utrudnieniem odpływu krwi żylnej z małego krążenia. Zastój i zwolnienie przepływu krwi w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stan ogólny chorego

  Przez pojęcie „stanu ogólnego” należy rozumieć rodzaj nieprawidłowości i objawów klinicznych, które badający lekarz spostrzega przy pierwszym kontakcie z pacjentem, jeszcze przed dokonaniem szczegółowego badania fizykalnego. „Slan ogólny” jest to więc subiektywne wrażenie, jakie na badającym sprawia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama brzuszna u dziecka

  Podczas oglądania ocenia się kształt brzucha, skórę i tkankę podskórną, pępek, obecność rozszerzonych naczyń krwionośnych powierzchownych, symetryczność okolic w poszczególnych kwadrantach. Wymienione cechy ogląda się w pozycji leżącej (na wznak), a jeśli lo możliwe - również w pozycji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wygląd i zachowanie dziecka

  W ocenę stanu ogólnego wiele wnosi zachowanie się dziecka, jego zainteresowanie otoczeniem, aktywność ruchowa, reakcje na*bodźce zewnętrzne. Dzieci nie symulują objawów, reagują autentycznie na czynnik chorobowy.

  Świadomość. Określenia „świadomość” i „przytomność” są używane zamiennie. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /5 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ moczowo-płciowy u dzieci

  Nerki są trudno dostępne w badaniu przedmiotowym u niemowląt i u starszych dzieci. Powiększenie tych narządów jednostronne lub obustronne może być przyczyną asymetrii brzucha, zauważalnej oglądaniem.

  Również wypełniony pęcherz moczowy może być widoczny w linii pośrodko-wej ciała ponad .spojeniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie skóry dziecka

  Oglądanie skóry jako całości stanowi fragment oceny stanu ogólnego, a oglądanie poszczególnych części ciała mieści się w zasadach badania szczegółowego. W ocenie wyglądu i stanu skóry należy uwzględnić aspekty wiekowe (wcześniak, dziecko z cechami wewnątrzmacicznego niedożywienia, noworodek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narząd ruchu u dziecka

  Układ mięśniowy. Wszelkie nieprawidłowości związane z tym układem ocenia się pośrednio, zwracając uwagę na obniżone łub wzmożone napięcie mięśniowe, głównie w obrębie kończyn górnych i dolnych. Ocena ułożenia ciała, sylwetki, a u starszych dzieci rodzaj chodu i stwierdzane w tym zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie głowy dziecka

  Ocenia się wielkość głowy uwzględniając wiek dziecka, proporcje w stosunku do pozostałych części ciała (część twarzowa, część mózgowa). Cechą charakterystyczną głowy niemowlęcia i małego dziecka są: mała twarz, duża mózgoezaszka. Mała i szeroka twarz niemowlęcia jest wynikiem słabego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /4 400

  praca w formacie txt

Do góry