Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u nowordka

  Ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych występuje u co trzeciego noworodka z posocznicą.

  Etiologia. Najczęstsze czynniki etiologiczne odpowiedzialne u noworodków za zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych to - Escherichia coli i inne pałeczki jelitowe Gram-u jemne, Slreptococcus agalactiae i Listeria...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /3 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utrata przytomności dziecka

  Utratą przytomności nazywa się stan, w którym człowiek nie reaguje na bodźce środowiska zewnętrznego, w tym szkodliwe, a na bodźce wewnętrzne reaguje ospale, lub też nie oddziałuje na nie w ogóle.

  Etiopalogeneza. Do najczęstszych przyczyn utraty przytomności u dzieci należą: urazy czaszki, stany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie diagnostyczne i lecznicze na oddziale intensywnej terapii

  Jest ono trzyctapowe.

  Etap 1 obejmuje przywrócenie i podtrzymywanie czynności życiowych oraz wyrównanie zaburzeń, które powstały w wyniku niewydolności czynności życió-wych. W okresie tym działania lecznicze muszą być podejmowane szybko, według określonych protokołów postępowania. Działania takie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stan drgawkowy u dzieci

  Stan drgawkowy jest to trwający 30 min i dłużej napad drgawkowy lub też nawracające napady, między którymi dziecko nie odzyskuje świadomości.

  Etiopatogeneza. Drgawki to wynik nadmiernych i synchronicznych wyładowań elektrycznych grupy neuronów o.u.n.

  Drgawki mogą być idiopatyczne lub wywołane przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stany zagrożenia życia w przebiegu zatruć

  Stan zagrożenia życia w zatruciach jest najczęściej stanem przejściowym. Środek trujący wywołuje czasową niewydolność określonych czynności ustroju (np. zatrucie barbituranami wywołuje ostrą niewydolność oddechową), ale po jego wydaleniu łub usunięciu z ustroju stan zagrożenia życia powinien...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /8 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciała obce w przełyku dziecka

  Ciała obce stanowią najczęstszą przyczynę niedrożności dróg oddechowych. W razie podejrzenia obecności ciała obcego należy je jak najszybciej próbować usunąć.

  U niemowlęcia ciało obce w drogach oddechowych próbuje się usunąć, wykonując uderzenia w plecy lub uciskanie mostka. Ratownik układa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyposażenie OIT

  OIT musi mieć odpowiednie wyposażenie, personel i sposób pracy, tak aby u każdego chorego w nim leczonego można było zastosować każdą formę leczenia bezpośrednio w miejscu, w którym przebywa. Organizacja i wyposażenie OIT wymagają spełnienia określonych przepisami standardów. OIT pracują w ramach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpoznanie śmierci pnia mózgu

  Mimo maksymalnego zaangażowania zespołu medycznego i stosowania nowoczesnych metod leczenia nie zawsze udaje się uniknąć nieodwracalnego uszkodzenia narządów, w tym mózgu. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej w wyniku albo bezpośredniego urazu głowy, albo - pośrednio - w wyniku niekontrolowanego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /3 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stany zagrożenia życia u dzieci

  Stanem zagrożenia życia nazywa się niewydolność podstawowych układów ustroju, takich jak: układ nerwowy (ośrodkowy i obwodowy), układ oddechowy i układ krążenia. Układy te mogą się znajdować w stanie zarówno nadmiernego pobudzenia, jak i porażenia ich czynności. Niewydolność powyższych układów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /4 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena stanu ogólnego noworodka

  Badanie kliniczne (przedmiotowe) noworodka powinno być dwuetapowe. Wstępną ocenę stanu noworodka przeprowadza się bezpośrednio po urodzeniu na sali porodowej. Na tym etapie należy zwrócić uwagę na:

  -    adaptację pourodzeniową noworodka ze szczególnym uwzględnieniem czynności oddychania i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 743

  praca w formacie txt

Do góry