Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zapalenie mięśnia sercowego

  -    Badania laboratoryjne rutynowo wykonywane nie mają istotnego znaczenia diagnostycznego. Odczyn Biernackiego rzadko jest przyspieszony nawet w ciężkich uogólnionych zakażeniach u noworodka. Wartości Iransaminaz i dehydrogenazy mleczanowej mogą być podwyższone. Pewną wartość diagnostyczną ma...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /3 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady wrodzone serca

  Wady wrodzone serca są największym problemem w kardiologii dziecięcej. Występują z częstością około 10 na I000 żywo urodzonych dzieci. Większość wad wymaga leczenia kardiochirurgicznego (operacje w krążeniu pozau,strojowym i bez użycia krążenia pozaustrojowego), przede wszystkim w I r.ż. dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /4 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kardiomiopatia przerostowa

  Etiologia. Jest prawdopodobnie najczęstszą genetycznie uwarunkowaną chorobą serca.

  Przerost mięśnia sercowego prawie zawsze jest asymetryczny. Najczęściej zajęta jest przegroda międzykomorowa. Przerost mięśnia może być obecny od razu po urodzeniu lub we wczesnym okresie życia, ale w większości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetrwały przewód tętniczy

  U noworodków donoszonych przewód tętniczy zamyka się czynnościowo samoistnie w pierwszej dobie życia. U noworodków przedwcześnie urodzonych zamykanie przewodu tętniczego jest opóźnione ze względu na zmniejszoną wrażliwość mię-śniówki przewodu tętniczego na tlen, a zwiększoną na krążące...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedotlenienie okołoporodowe

  Niedotlenienie mózgu w okresie noworodkowym stanowi najczęstszą przyczynę trwałych uszkodzeń neurologicznych u dzieci. Niedotlenienie okołoporodowe występuje z częstością I-I,5%, częściej u noworodków urodzonych przedwcześnie. W większości przypadków do niedotlenienia dochodzi wewnątrzmacicznie, a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /6 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół zaburzeń oddychania (z.z.o.)

  Jest najczęstszą przyczyną ciężkiej niewydolności oddechowej u wcześniaków. Występuje głównie u noworodków urodzonych przedwcześnie; u 70% noworodków urodzonych między 26 a 30 tyg. ciąży, u 15-20% urodzonych między 31 a 37 tyg. ciąży oraz u 5% urodzonych powyżej 37 tyg. ciąży. Pierwotną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drgawki u noworodka

  Są swoistą i najbardziej znamienną oznaką choroby neurologicznej noworodka. Mogą one być wyrazem pierwotnej choroby o.u.n. lub zaburzeń metabolicznych, 'typowe napady toniczno-kloniezne występują u noworodków rzadko, co wynika z niedojrzałości o.u.n. Drgawki występują pod wieloma postaciami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /4 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół aspiracji smółki (MAS)

  Występuje najczęściej u noworodków urodzonych w 37 tyg. ciąży i później, u których doszło do niedotlenienia wewnątrzmacicznego. W wyniku niedotlenienia na drodze odruchu z nerwu błędnego płód oddaje smółkę oraz wykonuje głębokie ruchy oddechowe (gatping), co prowadzi do aspiracji wód płodowych ze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /3 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepuklina oponowo-rdzeniowa

  Zespół dysrafii, obejmujący tam dwudzielną, przepuklinę oponową, przepuklinę oponowo-rdzeniową, przepuklinę mózgową i bezmózgowie, jest następstwem nie-zarośnięcia cewy nerwowej w 3-4 tyg. życia płodowego.

  Tarń dwudzielna to najłagodniejsza postać wady, polegająca na niezrośnięeiu się tylnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie płuc u noworodków

  Zapalenie płuc jest najczęstszą postacią zakażeń u noworodków.

  Etiologia. Czynniki etiologiczne zależą od okresu zakażenia i zasadniczo nie różnią się od wywołujących posocznicę czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w tym okresie. Nabyte zapalenia płuc w okresie noworodkowym są wywoływane też...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 431

  praca w formacie txt

Do góry