Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Fizyczne właściwości cytoplazmy

  Włókienkowe cząsteczki białka mogą swobodnie przesuwać się, wtedy cytoplazma ma konsystencję płynną, albo wiązać ze sobą w siateczki , co nadaje jej charakter galare-towaty. Przejście jednego stanu w drugi jest odwracalne. Powyższy włókienkowo-siateczkowy układ złożony z białek i lipidów oraz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cytoplazma

  Cytoplazma jest substancją amorficzną, przezroczystą i homogeniczną. W jej głównej masie, zwanej cytoplazmą podstawową, zawarte są załamujące światło struktury o różnej wielkości, wśród których naj większą uwagę zwracają mitochondria (s. 74). Złożone układy błon, wykształcone rozmaicie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /2 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształt i wielkość komórki

  Kształ t i wielkość komórek mogą być różnorodne, przy tym stałe lub zmienne. Wielkość rozmaitych komórek waha się w szerokich granicach. Niektóre z nich można zobaczyć nawet nie uzbrojonym okiem.

  np. jajo ptasie. Stanowi to jednak wyjątek. Wielkość komórek widzia-na jest tylko w mikroskopie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /2 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa komórki

  Podstawowym elementem budowy nie tylko ustrojów zwierzęcych, ale i roślinnych jest drobny, przeważnie jedynie pod mikroskopem do-strzegalny twór , zwany komórkę (cellula, cytus). Zarówno w królestwie roślinnym, jak i zwierzęcym istnieją liczne gatunki istot, które przez cały okres swego życia są...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek jako forma zoologiczna

  Występowanie w organizmie człowieka wielu właściwości charakterystycznych dla organizmów żywych w ogóle, a zwierzęcych w szczególności (np. przemiana materii , polegająca na przetwarzaniu wchłoniętej przez organizm części pobranego z zewnątrz pokarmu oraz wydalaniu na zewnątrz produktów powstałych w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /12 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest anatomia?

  Anatomia jest nauką o budowie i kształcie żywego ustroju. Posługuje się ona jako metodą badania rozcinaniem, dzieleniem ustroju na posz-czególne części. Toteż od tej starej i zasadniczej metody pracy powstała nazwa anatomii , gdyż grecki wyraz anatemnein oznacza rozcinać, rozczłonkowywać. Zadanie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /9 871

  praca w formacie txt

Do góry