Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Niedosłuch

  Warunkiem fizjologicznego rozwoju mowy u dziecka jest w pełni wydolny narząd słuchu. Mowa u dziecka słyszącego rozwija się w zasadzie spontanicznie przez stopniowe wykształcenie odruchów warunkowych słuchowo-wzrokowo--werbalnych i czuciowo-kinestetyczno-werbałnych.

  Upośledzenie słuchu może być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /6 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intensywna terapia

  Intensywna terapia polega na leczeniu stanów zagrożenia życia niezależnie od przyczyny ich powstania. Oznacza to, że na oddziale intensywnej terapii dziecięcej (OITDz) wszystkie leczone dzieci znajdują się w stanie zagrożenia życia (niewydolności oddechowej, krążenia, zaburzeniach czynności o.u.n.)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /3 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie ostrości wzroku do dali

  Najczęściej wykonywanym testem czynnościowym układu wzrokowego jest badanie ostrości wzroku, które wykonuje się przy użyciu tablic testowych lub rzutowanych projektorem znaków testowych - optotypów (cyfr, liter, znaków ikonograficznych dla osób nie umiejących czytać).

  U dzieci ostrość wzroku do dali...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /2 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie nagłośni (epiglottitis)

  Najczęstszą przyczyną jest Haemophilus influenzae typu B. Gwałtowne, nasilające się bóle gardła oraz bóle przy połykaniu zlokalizowane w okolicy kości gnykowej i błony tarczowo-gnykowej, uniemożliwiające przełknięcie śliny, narastająca duszność, przyspieszony oddech, charakterystyczna pozycja z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny stanów zagrożenia życia u dzieci

  We wstrząsie zapotrzebowanie tkanek organizmu na tlen nie może być wystarczająco pokryte jego dostarczaniem (niedobór tlenowy).

  Rozróżnia się, zależnie od przyczyny, następujące rodzaje wstrząsu:

  #    Wstrząs krwotoczny (hipowołemiczny), wywołany zmniejszeniem objętości krwi krążącej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /11 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie okulistyczne niemowlęcia i małego dziecka

  Okresy czuwania u noworodka są krótkie, dziecko w tym wieku reaguje jedynie na ostre światło, zaciskając powieki. Zdolność skupiania spojrzenia rozwija się u zdrowego dziecka ok. 6-10 tygodnia życia, w tym okresie życia pojawia się wodzenie wzrokiem za przedmiotem. Oceniając narząd wzroku u niemowlęcia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /2 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomografia komputerowa (KT)

  Tomografia komputerowa została wprowadzona do diagnostyki medycznej w początkach lat 70. XX wieku. Jest to metoda rentgenowska, w której uzyskuje się obraz poprzecznych warstw badanego narządu w wyniku przeniknięcia przez niego wiązki promieniowania rentgenowskiego. W KT specjalnego typu lampa rentgenowska...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /3 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby układu ochronnego oka

  Do układu ochronnego oka zalicza się narząd łzowy, powieki oraz spojówkę gałkową i powiekową. Narząd łzowy składa się z części wydzielającej łzy, którą stanowią gruczoł łzowy właściwy i gruczoły łzowe dodatkowe, oraz z części odprowadzającej łzy. U niemowląt i małych dzieci stosunkowo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /2 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomografia rezonansu magnetycznego (MR)

  Tomografię rezonansu magnetycznego wprowadzono do diagnostyki medycznej w pierwszej połowie lat 80. XX wieku. Cechuje się wyższą aniżeli KT rozdzielczością tkankową (ryc. 28.11). Uzyskiwany w tej metodzie obraz wnętrza ciała zależy od rozkładu przestrzennego jąder atomowych mających wewnętrzny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /7 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba zezowa

  Zdaniem większości autorów, dziecko urodzone o czasie może okresowo zezować naprzemiennie (tzn. raz jednym, raz drugim okiem) do 6 mż. Stały zez jednego lub obojga oczu stwierdzany u noworodka lub niemowlęcia wymaga diagnostyki okulistycznej.

  Najczęstszą przyczyną zeza są wady wzroku, lecz należy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /1 571

  praca w formacie txt

Do góry