Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PASTEUR Louis

  PASTEUR Louis (1822— 1S95) — wybitny chemik i biolog francuski: stworzył podstawymikrobiologii jako nowej gałęzi wiedzy w biologii;obalił teorię samorództwa drobnoustrojów*jego odkrycia naukowe w mikrobiologii byhlściśle powiązane z życiem; pierwszy wprowadziłszczepienia ochronne w celu wywołania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PASIECZNY Wóz

  PASIECZNY Wóz — specjalny duży wózna ogumionych kołach z ulami umieszczonymiw bocznych ścianach; używany jest przez pszczelarzyprowadzących - * gospodarkę pasiecznąwędrowną; służy równocześnie jako pracowniai mieszkanie pszczelarza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PASIECZYSKO

  PASIECZYSKO, to c z ek — teren, na którymrozmieszczone są ule z pszczołami; powinnobyć suche, możliwie równe i osłonięte od silnychwiatrów. Obsadzenie pasieczyska drzewami i obsianietrawą zapobiega nadmiernemu nagrzewaniusię uli w czasie upałów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasożytnictwo

  Pasożytnictwo — sposób bytowania niektórychorganizmów (zwanych pasożytami) żyjącychkosztem innych organizmów (zwanychgospodarzami). Zjawisko to występuje najczęściejwśród roślin bezchlorofilowych, jak bakterie,grzyby, pasożytnicze rośliny nasienne, i wśródwielu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PASOŻYTY

  PASOŻYTY - - organizmy cudzożywnc, czyliżyjące kosztem innego organizmu żywego; mogąone doprowadzić do całkowitego zniszczeniaorganizmu żywiciela wskutek żywienia się jegociałem, zatruwania toksynami itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARNIKOWA kolumna

  PARNIKOWA kolumna — urządzenie stalelub przewoźne o dużej wydajności do parowaniaziemniaków bądź innych pasz; składa się z jednegokotła parowego, wytwarzającego parę o niskimciśnieniu, oraz kilku kotłów na ziemniaki, doktórych doprowadzana jest rurami para z kotłaparowego; napływająca z kotła para...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PASTERELOZA

  PASTERELOZA, posocznica krwotoczna,choroba Bollingera — choroba zakazna, występującagłównie u bydła i świń; cechuje ją ostryprzebieg i objawy ogólnego zakażenia krwi(posocznicy). U bydła zakażonego pasterelozą,zwaną też zarazą bydła i dziczyzny lub chorobąBollingera, występują obrzęki głowy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAROWANIE wody

  PAROWANIE wody— proces przechodzeniawody ze stanu ciekłego lub stałego w parę wodną;parowanie wody odbywa się nie tylko ze zwierciadławody i z gleby, lecz także ze śniegu i lodu;rośliny wyparowują również wielkie ilości wody.Wielkość parowania wody z gleby zależy przedewszystkim od warunków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARcH SELERÓW

  PARcH SELERÓW choroba grzybowa selerówwystępująca już w skrzynkach wysicwnych.nhj awy: siewki silnie opanowane przez chorobęgnij*ł P^-y powierzchni ziemi i zamierają;n a zgrubiałych częściach starszych selerów występujągładkie, brunatne plamy, w których obrębieskórka stopniowo staje się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARCIE KORZENIOWE

  PARCIE KORZENIOWE — zjawisko fizjologicznepolegające na tym. że korzenie roślin wypierająwodę do łodyg i liści; jeżeli zetniemy pęd.to z pozostałego pieńka łodygi przez pewien czaswycieka sok, np. u klonu i brzozy na wiosnę.Parcie korzeniowe jest przyczyną wyciekania wodyrównież przez liście nic...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /583

  praca w formacie txt

Do góry