Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PESTYCYDY

  PESTYCYDY — grupa związków chemicznychstosowanych do zwalczania chorób i szkodnikówroślin, zwierząt i ludzi; jedną z grup pestycydówstanowią chemiczne środki ochrony roślin, środkidezynsekcyjne, dezynfekcyjne, deratyzacyjneitp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIELENIE

  PIELENIE — ręczne wyrywanie chwastów* R0§.liny zasiane w gęste rzędy (np. len) nie mogą hy<tmotyczone ani odchwaszczonc opielaczami,tylko ręcznie. Jest to czynność żmudna i pracochłonna,która musi być wykonywana wcześniedopóki chwasty jeszcze się nie rozrosły, gdyżprzy wyrywaniu dużych chwastów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PETKUS

  PETKUS — 1) fabryczna nazwa uniwersalnej czyszczalnido nasion roślin kłosowych. Materiałczyszczony podlega w tej maszynie następującymzabiegom: zostaje przewiany pionowym strumieniempowietrza wytwarzanym przez wentylator,a następnie przesiany przez sita i powtórnieprzedmuchany poziomym strumieniem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIELĘGNOWANIE LASU

  PIELĘGNOWANIE LASU — dział hodowlilasu zajmujący się zabiegami trwającymi przezcały okres życia drzewostanów i mającymi nacelu wyprodukowanie jak największej masy drewnanajlepszej jakości; osiąga się to głównie przezzastosowanie tzw. cięć pielęgnacyjnych, które —zależnie od wieku drzewostanu —...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Petunia

  Petunia (Petunia sp.) — roślina ozdobnaz rodziny psiankowatych (Solanaceae); stosowanagłównie do dekoracji balkonów i okien, czasemna rabaty. Najczęściej uprawiane są odmianyp e t u n i i z w i s a j ą c e j (Petunia hybridapendula) i p e t u n i i w i e l k o k w i a t o w e jn a j w s p a n i a l s z e j (P...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIELĘGNOWANIE ROŚLIN UPRAWNYCH

  PIELĘGNOWANIE ROŚLIN UPRAWNYCH— zabiegi, wykonywane ręcznie (np.pielenie, przerywka) lub różnymi narzędziami (np.lekką broną, opielaczem), wkrótce po wschodachi później — aż do chwili, gdy zabiegów tych stosowaćnie można ze względu na uszkadzanieroślin uprawnych; stosowane w celu niszczeniachwastów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PĘDZLAK

  PĘDZLAK (Penicillium) — grzyb pleśniowy tworzącynajczęściej zielonkawy nalot na owocach,chlebie, warzywach itp.; strzępki owocujące ułożonesą w pędzle (stąd jego polska nazwa); bierzeudział w mineralizacji (rozkładzie) materiiorganicznej gleby; niektóre gatunki wytwarzająi wydzielają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERŁÓWKA BYLICZANKA

  PERŁÓWKA BYLICZANKA (Loxottege sticticalis)— motyl z rodziny omacnicowatych ( Pyralidiiiae); jego gąsienice długości do 20 mm, początkowoszarozielone, a następnie prawie czarne,z podłużnymi żółtozielonymi prążkami, trzemaparami nóg tułowiowych i pięcioma parami przynóżyodwłokowych, żerują na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIEŃ

  PIEŃ — wieloletni pęd drzewa o zdrewniałychtkankach mechanicznych i zgrubiałej korze,dzięki czemu drzewo zabezpieczone jest przedujemnymi wpływami czynników zewnętrznych,może żyć wiele lat i osiągać duże rozmiary. Pieńskłada się z; 1) kory (korek, czyli korowinai łyko); 2) kambium (miazga); 3)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIASEK

  PIASEK — luźna, drobnoziarnista skała osa.dowa, składająca się głównie z ziam kwarcu*jest jednym z głównych mineralnych składnikówgleby; średnica cząstek piasku wynosi 0,1—1,0 mm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /222

  praca w formacie txt

Do góry