Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PLEIOTROPIA

  PLEIOTROPIA — zjawisko polegające na oddziaływaniujednego genu na powstawanie kilkucech lub właściwości organizmu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLASTYDY

  PLASTYDY — żywe, drobne, barwne lub bezbarwneutwory plazmatyczne w komórce roślinnejodgrywające ważną rolę w przemianie materii;rozróżniamy: l e u k o p l a s t y — piastydybezbarwne, c h l o r o p l a s t y — zabarwionena zielono dzięki obecności barwnika (chlorofilu)i c h r o m o p l a s t y zawierające...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAN NASIENNY

  PLAN NASIENNY — program produkcji i zaopatrzeniagospodarstw w ziarno i nasiona siewneoraz ziemniaki-sadzeniaki na podstawie ustalonychzasad częstotliwości odnawiania nasioni sadzeniaków. Rozróżnia się plany nasienne:gromadzkie, powiatowe, wojewódzkie i krajowe.Plan nasienny powinien przewidywać taką...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERWIASTKA

  PIERWIASTKA — w zootechnice określeniepokrytej samicy hodowlanej (Ucząc od momentuzapłodnienia do chwili odłączenia pierwszegomiotu); pierwiastki wymagają szczególnie troskliwejopieki hodowcy, jako rosnące zwierzętaużytkowane już do rozpłodu; pierwsze pokryciepierwiastki zależno jest od osiągnięcia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANET

  PLANET — narzędzie ogrodnicze do spulchnianiamiędzyrzędzi i niszczenia chwastów; zaopatrzonejest w zestaw wymiennych części roboczychumożliwiających wykonywanie pracpielęgnacyjnych; buduje się planety jednokołowei dwukołowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piramidka TRÓJKĄTNA

  Piramidka TRÓJKĄTNA — urządzenie dołaszenia siana składające sie z 3 drewnianych ramtrójkątnych z nabijanymi poprzeczkami, na którychrozkłada się przywiędniętą zieloną masę dowysuszenia; każdą z tych ram opiera się jednymbokiem o ziemię a pozostałymi o boki dwóchinnych ram; piramidki łatwo się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERZGA

  PIERZGA — pyłek kwiatowy zmieszany z miodemlub nektarem i zakonserwowany przezpszczoły w komórkach plastrów; w następstwieprocesów fermentacyjnych staje się pokarmemłatwiej strawnym. Pierzgą odżywiają się główniemłode robotnice, ponadto stanowi ona niezbędnyskładnik pokarmu starszych larw; pewna...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANKTON

  PLANKTON — zespół organizmów roślinnychi zwierzęcych żyjących w podpowierzchniowejwarstwie wody; należą do nich drobne organizmy,jak glony, pierwotniaki, różne larwy, skorupiakii inne; najczęściej są przezroczyste, nieraz zaopatrzonew pęcherzyki powietrzne, krople tłuszczulub przydatki spadochronowe...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIRETRUM

  PIRETRUM — nazwa kontaktowo działającychpreparatów owadobójczych otrzymanych przezzmielenie suchych koszyczków kwiatowych różnychgatunków złocienia, np. dalmatyńskiego,kaukaskiego i innych, z dodatkiem niezasadowego-*nośnika; substancjami aktywnymi w piretrumsą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIES MYŚLIWSKI

  PIES MYŚLIWSKI — pies używany do polowania;za psy myśliwskie uznane są: psy legawe(wyżły), płochacze (spaniele), gończe (ogary),posokowce i norowce (jamniki i teriery); polowaniez psami niemyśUwskimi jest zabronione.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt

Do góry