Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PODPUSZCZKA

  PODPUSZCZKA — enzym (ferment) trawienny,składnik soku żołądkowego powodującykrzepnięcie mleka, czyli ścinanie się białkamleka (kazeiny) bez powodowania zmian w kwasowości;otrzymywana jest z żołądków (trawieńców)cieląt, niekiedy jagniąt, w okresieich wyłącznego karmienia mlekiem; używanajest do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODKŁADKA

  PODKŁADKA — 1) stroma; bardzo ścisłe skupieniekomórek grzybni, czasem zmieszanychz komórkami żywiciela, mające najczęściejkształt brodawki lub strupka; wewnątrz stromylub na niej powstają różne formy zarodnikowania.2) -►szczepienie drzew owocowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODKŁADKI GENERATYWNE

  PODKŁADKI GENERATYWNE —podkładkiuzyskane z nasion, stosowane dla odmian uprawnychdrzew owocowych. W polskim sadownictwieogromna większość drzew owocowychszczepiona jest na podkładkach generatywnych;ustępują one -► podkładkom wegetatywnym podwzględem jednorodności (odznaczają się dużązmiennością)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODKŁADKI WEGETATYWNE

  PODKŁADKI WEGETATYWNE —podkładkidla odmian uprawnych drzew owocowych uzyskanew wyniku rozmnażania wegetatywnego,np. -*kopczykowania lub-♦sadzonkowania; majątę wyższość nad generatywnymi, że są zupełniejednorodne, natomiast podkładki generatywne,czyli siewki, odznaczają się duią zmiennością.W...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokośnik KŁOSÓW

  Pokośnik KŁOSÓW — urządzenie zakładanena przyrząd tnący maszyn żniwnych.I-kładajace się z długich palców; stosuje sięjg przy zbiorze zbóż wyległych. Rozstawienieoaiców podnośnika zależy od długości źdźbełk o s z o n e g o zboża, nie powinno jednak wynosićwięcej niż 40...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pODOKIENNIK

  pODOKIENNIK — wykończenie muru podoknem od strony wewnętrznej lub zewnętrznej.P o d o k ie rn ik wewnętrzny wykonuje się z płytydrewnianej, lastrikowcj, marmurowej lub z blachy.Pod o k ien n ik zewnętrzny ma ułatwiać spływaniewody deszczowej, dlatego wykonuje się go w postacifartucha z blachy, płytek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POCHWA

  POCHWA — końcowy odcinek samiczych drógrodnych, łączący się z jednej strony z szyjką -*•macicy, z drugiej zaś przechodzący w przedsionekpcę‘?wy zakończony -> sromem; spełnia rolęnarządu kopulacyjnego samicy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATKI ROLNE

  PODATKI ROLNE — przymusowe, bezzwrotnei nieodpłatne świadczenia stanowiące częśćp ro d u k tu podatkowego pobieranego od właścicielagospodarstwa rolnego na potrzeby ogólnospołeczne.Nie są podatkiem świadczenia odpłatne(opłata elektryfikacyjna, składki z tytułu obowiązkowychubezpieczeń itp.)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODDAWANIE MATKI PSZCZELEJ

  PODDAWANIE MATKI PSZCZELEJ _bieg umieszczania obcej matki w ulu; musi byćprzeprowadzony z zachowaniem środków ostrożności,aby nie dopuścić do jej zabicia. Poddawanamatkę zwykle zamyka się w klateczce, a po wv.szukaniu i zabraniu starej matki klateczkę umieszczasię w środku gniazda między plastramiz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODDENEK

  PODDENEK — podściółka z rzepaczanki, starejsłomy zbóż, gałęzi itp. rozkładana pod stertęi w zasiekach przed zwożeniem wysuszonych napolu roślin, a także pod stogi z sianem; szczególniena łąkach mokrych, z których siano możebyć zabrane dopiero w zimie po zamarznięciugruntu; na takich łąkach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /388

  praca w formacie txt

Do góry