Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PODSIĄKANIE

  PODSIĄKANIE — zdolność gleb do podnoszeniawody z warstw niżej leżących ku górzewbrew sile ciężkości; podsiąkanie odbywa sięprawic wyłącznie pod wpływem sił kapilarnych;dzięki podsiąkaniu rośliny w wielu wypadkachmogą być zaopatrywane w wodę z tych warstw,do których nie sięgają ich korzenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSIEWACZ

  PODSIEWACZ — część młocami, której zadaniemjest oddzielenie zgonin (krótkich kawałkówsłomy) od ziarna i plew, przesypującychsię przez —*wytr2Jjsacz i kosz -*klepiska. Podsiewaczma kształt schodkowego pomostu,jest zawieszany na drewnianych sprężynachi jest nieco nachylony ku wylotowi młocami;wykonuje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODS1EW ŁĄKI LUB PASTWISKA

  PODS1EW ŁĄKI LUB PASTWISKA - zabiegmający na celu wprowadzenie do zbiorowiskaroślinnego łąki lub pastwiska nowych roślinprzez wysiew ich nasion. Dąży się zwykle do wprowadzeniatych spośród roślin pożytecznych,które mogą się utrzymać w danych warunkach,a których brak w zbiorowisku. Wysiew nasionbywa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODRAMIĘ

  PODRAMIĘ — odcinek kończyny przedniejpomiędzy stawem łokciowym a nadgarstkiem;zrąb podramienia stanowią kości podramienia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSUFITKA

  PODSUFITKA — szczelne deskowanie stropudrewnianego lub żelbetowego. Do podsufitkiprzybija się maty trzcinowe, które następnietynkuje się, dzięki czemu uzyskuje się gładkąpłaszczyznę sufitu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODROST

  PODROST — młode pokolenie drzew, powstałew zasadzie z samosiewu, które wyrosłojuz z warstwy runa i ze względu na swój składgatunkowy i jakość ma warunki utworzeniaw przyszłości górnej warstwy drzewostanu.Najcenniejsze pod wzglcdem hodowlanymsą większe, zwarte kępy podrostów, a nic małegrupy lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODRYWKA

  PODRYWKA — narzędzie do połowu rybużywane głównie w rzekach; wykonane jestz tkaniny sieciowej, rozpiętej na 2 skrzyżowanychpałąkach, osadzonych na długim, drewnianymtrzonku. Narzędzie opuszcza się do wody,gdzie ono rozpościera się poziomo i szybkopodrywa się je ponad powierzchnię wody z chwilą,gdy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODRZUCANIE NOWORODKÓW

  PODRZUCANIE NOWORODKÓW — zabieranienoworodków zwierząt futerkowych matkomwychudzonym, chorym lub posiadającymzbyt liczne potomstwo i podkładanie zabranychosesków innej samicy, z nielicznym potomstwemi mogącej wy karmić podrzucone oseski; np. w hodowlinorek nadliczbowe lub niedokarmionenoworodki zabrane matce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODORYWKA

  PODORYWKA, p o k ła d a n ie , sp o k ła d a n le —pieiwsia płytka orka (do 12 cm) wykonywanazaraz po skoszeniu zboża; podstawowe ogniwopożniwnej uprawy roli; stosowana jest w celuzabezpieczenia nagromadzonej w glebie wodyoraz odwrócenia i przykrycia ścierni, co powodujejej szybki rozkład i przyśpiesza...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODKASZANIE

  PODKASZANIE — wysokie koszenie; podkaszasię np. chwasty na nowych zasiewach łukowychoraz zbyt bujnie rozrośnięte zboże grożącewylegnięciem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt

Do góry