Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  POKOSTY

  POKOSTY — produkty otrzymywane z olejówroślinnych, przeważnie z lnianego, przezich ogrzewanie, z niewielkim dodatkiem tlenkówołowiu, manganu, kobaltu, cynku itp. Pokostysłużą do wyrobu farb olejnych, lakierów,ceraty, kitów okiennych, do impregnacji tkanin’,skór, łodzi, różnych przedmiotów drewnianychitp. w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLISIARCZKI

  POLISIARCZKI — nieorganiczne związki siarkitworzące się np. w wyniku gotowania siarkiz mlekiem wapiennym; działają one jakobin,sektofungicydy; powszechnie stosowane są przedewszystkim polisiarczki wapniowe (-►ciecz kalifornijska)oraz barowe (-»Solbar).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKREWIEŃSTWO

  POKREWIEŃSTWO — stosunek łączący osobnikipochodzące od wspólnego przodka; pokrewieństwomoże być bliższe lub dalsze, zależnieod tego, czy wspólny przodek jest jeden,czy jest ich więcej, oraz od tego, w którympokoleniu wspólny(i) przodek(kowie) występuje(ą); miarą pokrewieństwa jest s topieńp o k r e...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLOWANIE

  POLOWANIE — „tropienie, ściganie, strzelaniei łowienie sposobami dozwolonymi zwierzynyżywej, zmierzające do wejścia w jej posiadanie"(wg ustawy z dnia 17.VI.1959 r. o hodowli,ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim),praktycznie — wszelkie czynności mającena celu zabicie zwierzyny przy użyciu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /1 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLANY

  POLANY — rodzaj łąk górskich powstałychna porębach leśnych bardziej płaskich partiilasu; są wilgotniejsze niż hale, a ich roślinnośćbardziej bujna i soczysta niż halna. Namta obejmuje takż? wszelkie łąki i pastwiskaśródleśne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

  POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI — zrzeszenieosób uprawiających łowiectwo; najniższą jednostkąorganizacyjny jest koło łowieckie; dozadań PZL należy troska o rozwój łowiectwai współdziałanie z organami administracji państwowejw zakresie wykonywania ustawodawstwałowieckiego. Członkiem koła łowieckiego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLARYZACJA

  POLARYZACJA — przesunięcie się ładunkówelektrycznych w cząsteczkach chemicznych, w dielektrykach(ciałach, na których powierzchniwytwarzają się ładunki elektryczne pod wpływempola elektrycznego lub magnetycznego), w elektrodachitd., a także zjawisko związane z ograniczeniemdrgań światła do drgań w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKI ZWIĄZEK PSZCZELARSKI

  POLSKI ZWIĄZEK PSZCZELARSKI—organizacjabranżowa, bodąca członkiem CentralnegoZwiązku Kółek Rolniczych, zrzeszająca związkipszczelarskie na terenie kraju; członkami PPZ sąwojewódzkie związki pszczelarzy oraz okręgowespółdzielnie pszczelarskie. W terenie pszczelarzesą zrzeszeni w powiatowych i miejskich...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLEWA

  POLEWA — powłoka wykonana przez powleczeniekafli, płytek ściennych, rur kamionkowychi wyrobów sanitarnych tlenkami różnych metalialbo szkliwem i wypalenie w wysokiej temperaturzew piecach ceramicznych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKARMOWE SKŁADNIKI PASZY

  POKARMOWE SKŁADNIKI PASZY — różnesubstancje zawarte w paszy, zaspokajającepotrzeby pokarmowe zwierząt; do najważniejszychskładników pokarmowych należą: -* białko,-♦amidy, włókno, —►bezazotowe substancjewyciągowe, tłuszcz, związki mineralne i witaminy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /305

  praca w formacie txt

Do góry