Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  POMIAROWE INSTRUMENTY

  POMIAROWE INSTRUMENTY — preyrzą.dy służące do pomiarów kątów oraz odległościi wysokości punktów terenu przy sporządzeniuplanów lub map topograficznych; do pomiarukątów używa się t e o d o l i t ó w , do pomiaruodległości i wysokości — t a c h yme t r ów, dopomiaru wysokości — n i w e l a t o r...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPULACJA

  POPULACJA — 1) zbiór osobników jednegogatunku zamieszkujących określony teren; osobnikidanej populacji mogą się różnić między sobątylko nieznacznie, np. wzrostem, zabarwieniemitp.2) zróżnicowane zbiorowisko roślin tego samegogatunku o wspólnym pochodzeniu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMIDOR UPRAWNY

  POMIDOR UPRAWNY (Lycopcsircon esculen•tum) — samopylna, jednoroczna roślina warzywnaz rodziny psiankowatych (Solanaceae); pochodziz Ameryki; w Polsce pomidor rozpowszechnił siędopiero po pierwszej wojnie światowej, a obecniejest jednym z popularniejszych i szeroko uprawianychwarzyw. Wartość biologiczna...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORA SIEWU

  PORA SIEWU — okres siewu najodpowiedniejszydla danej rośliny uprawnej, w którym możnasiać roślinę bez obawy obniżenia plonów; zależyod właściwości rośliny oraz od warunków siedliska(przede wszystkim klimat i gleba).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMIDOROWA PASTA

  POMIDOROWA PASTA — koncentrat pomidorowygęstej, maziste] konsystencji, o zawartości30—40% suchej masy, wyrabiany z przecieru pomidorowegoprzez 5—8-krotne zagęszczenie; pakowanyjest w puszki i słoje szklane; ma zastosowaniew gospodarstwach domowych do przyrządzaniapotraw, w przemyśle rybnym — do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORODÓWKA

  PORODÓWKA — pomieszczenie przeznaczonedo wycielania się krów, czyste, widne i zabezpieczoneprzed hałasem. Krowy przebywają w porodówceokoło 7 dni: 3 dni przed wycieleniem i 4 dnipo wycieleniu; liczba miejsc w porodówce powinnawynosić 15% ogólnego stanu krów dojnych;długość stanowiska 2,75 m, szerokość...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMONIT

  POMONIT (nazwa handlowa) — preparat zawierającyjako substancję aktywną kwas alfanaftyIooctowy;stosuje się go do przerzedzaniakwiatów w celu zapobiegania przedwczesnemuopadaniu owoców; daje również doskonałe wynikiprzy przesadzaniu wieloletnich drzew, powodującstymulację wzrostu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMPA DO GNOJÓWKI

  POMPA DO GNOJÓWKI — urządzenie doprzepompowywania gnojówki z wgłębionychzbiorników do beczek lub beczkowozów; pompydo gnojówki są budowane jako przeponowe lubodśrodkowe; pompy przeponowe są napędzaneręcznie, pompy odśrodkowe wymagają napędumechanicznego; najbardziej rozpowszechnionąu nas pompą do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKOS

  POKOS — 1) koszenie; używa się zwrotu„pierwszy pokos” lub „drugi pokos” dla określenia kolejnego koszenia łąki w okresie *?gc"tacyjnym; 2) warstwa skoszonej roślinnościp o w s t a ją c a za kosiarką lub za koszącym kosąpracownikiem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLICHLOROWANE CYKLODIENY

  POLICHLOROWANE CYKLODIENY, insektycydycyklodienowe — grupa związków'organicznych, do której zalicza się pochodnew iclochlorowe indenu, dwuendometylenonaftalenui ->polichlorowane terpeny. Związki tegotypu cechuje szeroki zasięg działania owadobójczego;są to trucizny kontaktowe, trucizny przewodupokarmowego i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt

Do góry