Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  POSZUR

  POSZUR — dolna, obudowana część korytawody płynącej, położona bezpośrednio poniżejurządzenia piętrzącego wodę (np. jazu, śluzy,zapory dolinowej).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŚLIZG

  POŚLIZG — zmniejszenie przyczepności kółpojazdu do podłoża. Wskutek poślizgu przebytadroga jest mniejsza niż przy ruchu kół bez poślizgu;wielkość poślizgu określa się w procentach.Z poślizgiem wiążą się straty mocy uciągu.W celu zmniejszenia poślizgu i zwiększenia przyczepnościkół do gleby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŚPIECHY

  POŚPIECHY — te osobniki roślin dwuletnich(buraków, marchwi), które już w pierwszymroku uprawy wypuszczają pędy kwiatowe; wytwarzaniesię pośpiechów jest szkodliwe, gdyżobniża wartość użytkową sprzątanych korzeni.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POROWATOŚĆ GLEBY

  POROWATOŚĆ GLEBY — stosunek objętościwolnych przestrzeni (przestworów) w gkbiedo objętości gleby wyrażony w procentach; odporowatości gleby zależy jej przewiewnotó, szybkośćogrzewania się, pojemność wodna i przepuszczalność;porowatość gleb waha się np.w granicach 30—40% w glinach zwałowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „POSTĘPY NAUK ROLNICZYCH”

  „POSTĘPY NAUK ROLNICZYCH” — dwumiesięcznik,organ Wydziału V — Nauk Rolniczychi Leśnych PAN; publikuje artykuły problemoweze wszystkich dziedzin nauk rolniczych,wypowiedzi dyskusyjne, dotyczące teoretycznychpodstaw i węzłowych problemów rolnictwa ważnychdla gospodarki narodowej; informujeo postępach nauk...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POROMETR

  POROMETR — przyrząd do pomiaru wody parującej;ilość wyparowanej wody wskazuje wychylającasię wskazówka lub odczytuje się ją na.ikali śruby mikromctrycznej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POROST

  POROST — okrywa roślinna łąki lub pastwiska;określenie dość często używane w ląkarstwiew związku z oceną wydajności i składu botanicznegoużytku zielonego. Porost może być wysoki,niski, zwarty, luźny, bujny lub marny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMPA OLEJENIA SILNIKA

  POMPA OLEJENIA SILNIKA — pompaumieszczona w najniższym miejscu miski olejowejsilnika, która czerpie olej, a następnie podajego przez filtry do łożysk wału korbowego i innychpunktów smarowania silnika, najczęściejstosuje się zębate pompy olejenia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMARAŃCZA SŁODKA

  POMARAŃCZA SŁODKA (Cfrus sinensis) —drzewo owocowe z rodziny rutowatych (Rutaceae)pochodzące z Chin; owoce barwy pomarańczowejo ciężarze 100—300 g. słodkie; zawartośćwitaminy C około 66 mg%. Najwięcej pomarańczyuprawia się obecnie w południowych stanachUSA, a następnie w krajach położonych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poprawka

  Poprawka — 1) druga dokładniejsza-»przerywkaw celu usunięcia zbędnych buraków, którenie zostały wyrwane za pierwszym razem lub wyrosłypóźniej. 2) dosadzanie roślin produkowanychz rozsady (pomidory, kapusta) w miejscachgdzie się nie przyjęły poprzednio posadzone.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /305

  praca w formacie txt

Do góry