Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  POZIOM GLEBY

  POZIOM GLEBY — warstwa gleby (część profiluglebowego) odznaczająca się jednakowymi —składem mechanicznym, chemicznym i zabarwieniem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PÓŁTRUTNIE

  PÓŁTRUTNIE — trutnie mniejsze od normalnych,rozwijające się w zbyt ciasnych dla nich-►komórkach pszczelich; pojawiają się w rodzinach,w których czerwią -►matki trutowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZIOMKA

  POZIOMKA (Fragaria vesca) — trwała roślinazielna z rodziny różowatych (Rosaceae), rosnącadziko w Europie, Azji i Ameryce. W Polsce najpospolitszaz gatunków dziko rosnących jestpoziomka pospolita (F. vesca), stanowiąca składnikruna lasów i borów oraz zrębów. Wyhodowanoz tego gatunku odmiany uprawne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PPM

  PPM — skrót angielskiego wyrażenia ..partsper million" = części na milion; skrót tegowyrażenia używany jest przy określaniu bardzomałych stężeń; jeśli np. roztwór jakiejś substancjima stężenie 5 ppm, oznacza to, że w milionieczęści roztworu znajduje się 5 części...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZOSTAŁOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

  POZOSTAŁOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ— małe ilości substancji aktywnej, którepozostaje w tkankach roślin, owoców i nasionlub na ich powierzchni; mogą być przyczynazatruć, toteż pozostałość określa się na podstawiespecjalnych badań i dla każdego środkaochrony roślin ustala takie jej normy, aby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRASA DO SŁOMY

  PRASA DO SŁOMY — maszyna do prasnwania słomy i siana: prasy budowane są jnu’maszyny samodzielne lub zespoły mechanizmukonstmkcyjme związane z młocarniami iukkombajnami. Sprasowanie słomy zmniejsza straty,ułatwia przechowywanie i transport słomyPrasowanie odbywa się w komorze prasowaniaza pomocą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYSKIWANIE DREWNA

  POZYSKIWANIE DREWNA — użytkowanielasu w celu pozyskania surowca drzewnego;składa się z kilku grup czynności, jak prace przygotowawcze,ścinka drzew, manipulacja i wyróbsortymentów, odbiór drewna oraz zrywka i wywóz.Do prac przygotowawczych zalicza sięwyznaczanie w terenie powierzchni cięć oraz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŻYTKOWA ROŚLINNOŚĆ

  POŻYTKOWA ROŚLINNOŚĆgatunki roślin, z których pszczoły zbieraia^*row'ce pokarmowe (-> nektar, pyłek, —spatSrozróżniasię przeto rośliny nektarodajne, pylkndajne oraz spadziujące. Skład i obfitość roślin oożytkowych w promieniu 1,5—2 km od pasiekidecyduje w głównej mierze o wysokości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWÓJ POLNY

  POWÓJ POLNY (Convolvulu$ arvcnsis) — roślinaz rodziny powojowatych (Convolvulaceae);uciążliwy chwast wieloletni, występujący na glebachlekkich; wykształca system korzeniowyna głębokość 2 m z bocznymi rozgałęzieniami,z których wyrastają nowe pędy. Łodygi powojuowijają się dokoła łodyg roślin i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŻYWKA BAKTERYJNA

  POŻYWKA BAKTERYJNA - mieszanina pro.duktów odżywczych (białek, węglowodanów, solimineralnych) do sztucznego hodowania bakterii;może być płynna, np. bulion (wywar mięsny)lub stała, np. bulion z żelatyną lub agarem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt

Do góry