Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PROSZKI DO ZAWIESIN

  PROSZKI DO ZAWIESIN — proszki zdolnejdo tworzenia w wodzie zawiesin, używane doopryskiwania; otrzymuje się je tak jak proszkido opylań, lecz z dodatkiem odpowiednichzwiązków powierzchniowo aktywnych; istotneznaczenie dla tej formy użytkowej ma stopieńprzemiału, odpowiednia wielkość cząstek i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROMIENIOWCE

  PROMIENIOWCE — nitkowate drobnoustrojezajmujące w kJasyfikacji botanicznej miejscepośrednie miedzy bakteriami a grzybami; grzybniaich składa się z bardzo cienkich strzępków,jest rozgałęziona i wielokomórkowa; rozmnażająsię przez podział; biorą udział w rozkładzie materiiorganicznej gleby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROTOPLAZMA

  PROTOPLAZMA, z a ró d ź , plazma, protopla s t — substancja organiczna, zawarta w komórkachorganizmów, będąca siedliskiem życia,pod względem fzykochemicznym jest to mieszaninakoloidalna białek z domieszką węglowodanów,tłuszczów i soli mineralnych. Czynnikamichemicznymi i fizycznymi można zmieniać...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRĘCIK

  PRĘCIK — zmieniony listek rośliny wytwarzającymęskie komórki rozrodcze (-►ziarnka pyłkowe);składa się ztzw. nitki i główki,w skład której wchodządwa pylniki połączonełącznikiem;każdy pylnik zawierapo dwa woreczki pyłkowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWOCHEŃSKI Roman

  PRAWOCHEŃSKI Roman (ur. 1877) — biolog,zootechnik, członek Polskiej AkademiiNauk, profesor Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie,pracownik naukowy Instytutu Zootechnikiw Krakowie; wybitny znawca hodowli zwierzątdomowych, zwłaszcza koni; autor znanych podręcznikówi licznych prac: „Hodowla koni” ,„Hodowla koni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRĘDKOŚĆ ROBOCZA

  PRĘDKOŚĆ ROBOCZA — prędkość ruchu,z jaką dana maszyna lub narzędzie powinno sięporuszać, aby zapewnić dobrą jakość pracy i niepowodować uszkodzenia mechanizmów. Prędkośćrobocza maszyn i narzędzi konnych dostosowanajest zasadniczo do normalnego stępa koni (około1 m na sekundę). Prędkości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO RYBACKIE

  PRAWO RYBACKIE — zbiór przepisów prawnychobowiązujących w Polsce, które mają zastosowaniew rybactwie w wodach śródlądowych.Najważniejsze z tych przepisów są zamieszczonew Ustawie z dnia 7 marca 1932 r o rybołówstwie(DzURP nr 35, poz. 357 z 1932. r i DzURPnr 110, poz. 976 z 1934 r.), w Ustawie Wodnej(DzURP...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES AEROBOWY

  PROCES AEROBOWY — proces odbywającysię w organizmie przy dostępie tlenu, np. spalaniekwasu pirogronowego do dwutlenku węgla i wody.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRĄCIE

  PRĄCIE — narząd kopulacyjny samców służącydo wprowadzania nasienia do dróg rodnychsamicy; d/ięki swoistej budowie tzw. cial jamistychnarząd ten pod wpływem podnieceniapłciowego wypełnia się krwią, jego objętość i długośćpow iększnją się, stąje się sprężysty i dopierow tej postaci może być...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES TECHNOLOGICZNY

  PROCES TECHNOLOGICZNY — część procesuprodukcyjnego związana zc zmianą kształtu,wymiarów, wyglądu (polerowanie, malowanie),położenia (montaż) i właściwości obrabianegoprzedmiotu (obróbka cieplna); proces technologicznyskłada się z -*opcracji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /276

  praca w formacie txt

Do góry