Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PRZEDZIAŁ UFNOŚCI

  PRZEDZIAŁ UFNOŚCI — wielkość obliczanaprzy opracowywaniu doświadczeń ścisłycha określająca, jak wielka musi być różnica międzyśrednimi wynikami dla obiektów danego doświadczenia,aby można było różnicę tę uważać za'-istotną, a nic przypadkową. Jeśli np. różnicamiędzy średnimi plonami...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECINKA

  PRZECINKA — czynność poprzedzająca i ułatwiająca-♦przerywkę; polega na wycięciu w rzędachroślin przerw i pozostawieniu krótkich pasków(kępek), w których następnie wykonuje sięprzerywkę- Przecinka wykonywana jest zwyklew poprzek rzędów ręcznie ostrą, szeroką motykąlub opielaczem z nożami...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓBY DZIELNOŚCI KONI

  PRÓBY DZIELNOŚCI KONI — sprawdzaniesiły, umiejętności ciągnięcia oraz szybkości w kłusiei stępie, przeprowadzane w celu uzyskaniadanych o wartości użytkowej koni, głównie ogierów(zarówno państwowych, jak i prywatnych).W Polsce stosowane są 3 rodzaje prób dzielności:1) dla młodych ogierów w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „PRZEGLĄD HODOWLANY"

  „PRZEGLĄD HODOWLANY" — miesięcznikprzeznaczony dla inżynierów i techników zatrudnionychw produkcji zwierzęcej, dla kierownikówgospodarstw uspołecznionych, nauczycielipracujących w dziedzinie oświaty rolniczej orazdla młodzieży studiującej w średnich i wyższychszkołach rolniczych; służy hodowcom radą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECINKOWCE

  PRZECINKOWCE — bakterie o kształcie krótkichwygiętych pałeczek podobnych do przecinka.Gatunki niechorobotwórcze są m. in. czynne przyprzemianach związków siarki; gatunki chorobotwórczepowodują ciężkie schorzenia, np. cholerę.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRYSZCZYCA

  PRYSZCZYCA — zaraźliwa choroba zwierzątracicowych (bydła, owiec, kóz itp.) wywoływanaprzez wirus; może na nią zachorować równieżczłowiek. U chorych zwierząt na błonie śluzowejjamy ustnej, na języku, a u świń także na tarczyryja i na skórze ścian szpary międzyracicznej pojawiająsię pęcherze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECIWCIAŁA

  PRZECIWCIAŁA, c ia ła o d p o rn o ś c iow e —swoiste substancje znajdujące się we krwi zwierząti ludzi odpornych na określone choroby zakaźne;przeciwciała zawierają krew zwierząt, które przebytyj u ż daną chorobę lub zostały przeciw niejsztucznie uodpornione (szczepienia).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECHOWALNIA

  PRZECHOWALNIA — budynek zapewniającyodpowiednie warunki do przetrzymywania różnychroślin, ich części (np. liści tytoniu) lub ichnasion; pomieszczenie powinno być przewiewnei mieć urządzenia do regulowania wilgotności powietrza,

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROPHAM

  PROPHAM (nazwa zwyczajowa; czy t profam),IPC — fenylokarbaminian izopropylu, stosowanyjako selektywny herbicyd; niszczy chwastyjednoltócienne w roślinach dwuliściennych; stosujesię go w postaci emulsji do opryskiwaniagleby, gdyż jest pobierany przez korzenie roślin;na części nadziemne działa bardzo słabo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROFIL CIEKU

  PROFIL CIEKU — przekrój cieku w płaszczyźniepionowej wykreślony w skali; jest to obrazkształtu brzegów, dna oraz stanu wody wcieku, potrzebny przy projektowaniu regulacjirzek, melioracji i budowli wodnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt

Do góry