Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PRZEPIÓRKA

  PRZEPIÓRKA (Coturnix coturnix) — ptak polnyz rodziny bażantowatych (Phasiaiiidae) podobnydo kuropatwy, ale znacznie od niej mniejszy; dośćrzadki w Polsce; zamieszkuje pola i suche łąki;zjada głównie pokarm roślinny i częściowo zwierzęcy,zwłaszcza owady. Gniazduje na ziemi, odmaja do lipca; ma 1 lęg w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEHODOWANIE

  PRZEHODOWANIE, p rz e ra sow a n le , przeszlachetnienie— w zootechnice rodzaj-♦ zwyrodnienia;następuje wskutek zbytniego, zwłaszczajednostronnego rozwoju cech użytkowych;objawia się głównie w osłabieniu -» konstytucji,które doprowadza w następstwie również dozmniejszenia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEORANIE

  PRZEORANIE — wykonanie płytkiej orki stosowanepo wykonaniu orki siewnej, w celu zniszczeniawyrosłych chwastów w razie silnegozachwaszczenia roli; ten sposób niszczenia chwastówjest bardziej celowy niż kultywatorowanie,które przesusza i rozpyla rolę.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEJŚCIA SIEWNE

  PRZEJŚCIA SIEWNE — z góry zaplanowanezasiewy na każdy rok dla poszczególnych pólgospodarstwa, pozwalające przejść od aktualnychzasiewów do ustalonych -►płodozmianów;okres przejść trwa najczęściej od 2 do 5 lat.Następstwo roślin na poszczególnych polach powinnoodpowiadać miejscowym warunkom glebowymi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEPŁUKANIE CYLINDRA

  PRZEPŁUKANIE CYLINDRA — proces odbywającysię w silniku spalinowym dwusuwowympolegający na prawie jednoczesnym usuwaniuz cylindra spalin i napełnieniu go powietrzemlub mieszanką; uzyskuje się to przez odpowiednierozmieszczenie i odpowiednią wielkość szczelinwydechowych i wlotowych, dobór momentów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEŁYK

  PRZEŁYK — odcinek przewodu pokarmowegorozpoczynający się w gardle, a następnie w postacistosunkowo prostej rury przechodzący wzdłuższyi, przez jamę piersiową aż do jamy brzuszneji uchodzący do żołądka.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEPUST

  PRZEPUST — budowla umożliwiająca przeprowadzeniedrogi lub grobli puc/, niewielki ciek*w rowach melioracyjnych najczęściej wykonuje sięprzepusty z ru r betonowych, niczbrojonycho średnicy nie mniejszej niż 60 cm, co umożliwiaoczyszczanie przepustu z namułu; rury układa sicrówno z dnem rowu, na podsypce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIENNE UŻYTKOWANIE

  PRZEMIENNE UŻYTKOWANIE — na przemiankośne i pastwiskowe wykorzystanie użytkówziek»nvch (-rnżytkowanie łąk i pastwisk) lub zakładanieużytków zielonych na polach ornych naokreśloną liczbę Jat.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDZIAŁ UFNOŚCI

  PRZEDZIAŁ UFNOŚCI — wielkość obliczanaprzy opracowywaniu doświadczeń ścisłycha określająca, jak wielka musi być różnica międzyśrednimi wynikami dla obiektów danego doświadczenia,aby można było różnicę tę uważać za'-istotną, a nic przypadkową. Jeśli np. różnicamiędzy średnimi plonami...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEPŁYW WODY W CIEKU

  PRZEPŁYW WODY W CIEKU — ilość wodyprzepływającej w rowie lub rzece w ciągu 1 sek.;wyraża się w metrach sześciennych albo w litrachna sekundę lub na minutę; pomiar przepływuw małych ciekach można wykonać za pomocynaczyń, w dużych zaś — za pomocą odpowiednichprzyrządów i obłiczeń.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt

Do góry