Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PRZYPALENIE ZBÓŻ

  PRZYPALENIE ZBÓŻ — skutek gwałtownejdojrzewania zboża, gdy po okresie deszczów nastąpi nagle słoneczna i upalna pogoda; objawiasię to złym wykształceniem ziarna; u pszenic?złe wykształcenie ziarna może być również spowodowane podczas upalnego lata nadmiar^azotu w glebie (np. w stanowisku po lucernie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSZENŻYTO

  PSZENŻYTO — mieszaniec roślinny uzyskanyprzez zapylenie pszenicy pyłkiem żyta; rozmnażasię tylko przez zapylenie pyłkiem pszenicy,a otrzymane potomstwo podobne jest do pszenicy.Uprawa pszenżyta w praktyce rolniczej nieznalazła zastosowania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYPASANIE ZASIEWÓW

  PRZYPASANIE ZASIEWÓW — krótkotrwałespasanie zwierzętami roślin rosnących na polu dlazahamowania ich nadmiernego wzrostu przezzmniejszenie masy zielonej. Przypasanie bydłembywa stosowane przez niektórych rolników jesieniąna wybujałych zasiewach żyta w obawie przedwyprzenicm. Dobre wyniki daje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYDUCHA

  PRZYDUCHA — wyczerpanie się tlenu rozpuszczonegow wodzie; występuje często w zbiornikachwodnych w zimie pod szczelną pokrywąlodową, powodując duszenie się ryb i innychzwierząt wodnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYKASZANIE

  PRZYKASZANIE — przycinanie sierpem lubkosą górnych liści rośliny bez naruszania kłosaznajdującego się w pochwie liściowej. Zabieg tenpowinien być wykonywany odpowiednio wcześniena zasiewach zbóż, którym grozi wylegnięciewskutek zbyt silnego wzrostu; ścięcie górnychliści osłabia wzrost roślin i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYKRYCIE NASION

  PRZYKRYCIE NASION — 1) grubość warstwygleby przykrywającej wysiane nasiona;2) czynność przykrywania zasianych nasion; posiewie rzutowym przeważnie przykrywa się nasionaza pomocą bron, po siewie rzędowym trzebabronować lekką broną, jeżeli nasiona są zleprzykryte (-♦siew); po siewie rzędowym w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZĘSŁO

  PRZĘSŁO — część poziomego elementu konstrukcyjnegozawarta między dwiema podporami,np. odcinek stropu między dwoma żebrami,odcinek belki między dwoma podciągami lubsłupami, odcinek mostu między dwoma filarami!!*« iednoprzęsłowa ma dwie podpory,belka dwuprzęsłowa ma ich trzy, a belka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZETWORNICA

  PRZETWORNICA — agregat składający sięz silnika elektrycznego i prądnicy o wspólnymwale; zależnie od rodzaju prądnicy uzyskuje sięza pomocą przetwornicy zmianę liczby faz lubczęstotliwości i napięcia prądu albo prąd stały.Przetwornice stosuje się w przemysłowych urządzeniachelektrycznych, a na wsi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZERYWKA

  PRZERYWKA — ręczne przerzedzanie zbytgęsto rosnących roślin, z zachowywaniem określonychodstępów w rzędach. Przy przerywcc burakówpozostawia się pojedyncze rośliny, a przyprzerywce kukurydzy — bądź pojedyncze, bądźpo dwie razem. Przep'wa się rośliny, które wymagająwiększej powierzchni do swego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZETWORY MIĘSNE

  PRZETWORY MIĘSNE — produkty mięsneuzyskane przez odpowiedni przerób -*mięsa;mięso użyte na przetwory musi być zbadane przezlekarza wet. i uznane za zdatne do spożycia.Do przetworów mięsnych należą:w ę d l i n y (boczki, szynki, balerony oraz kiełbasy),czyli przetwory, które się wędzi i parzy;w y r o b...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /990

  praca w formacie txt

Do góry