Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  RANA

  RANA — uszkodzenie skóry i leżących podnią tkanek; zależnie od rodzaju przedmiotu,którym rana została zadana, rozróżnia się ranycięte, kłute, szarpane, miażdżone i postrzałowe;pierwsza pomoc przy zranieniu — to zatamowaniekrwawienia oraz zabezpieczenie ranyprzed zanieczyszczeniem i zakażeniem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACZNIK

  RACZNIK — narzędzie do połowu raków;wykonany z drobnookiej tkaniny sieciowej, rozpiętejna kilku drewnianych obręczach lub z cienkichlistewek drewnianych; ustawiany jest w miejscachżerowania raków w stawach, jeziorachi przybrzeżnych partiach rzek.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RANY ZGORZELINOWE

  RANY ZGORZELINOWE — rany na pniachi grubych konarach drzew owocowych powstałewskutek przemarznięcia kory; występują od stronypołudniowo-zachodniej i tworzą się najczęściejw lutym, gdy panują najtęższe mrozy w nocy,a w dzień dogrzewa słońce. Pod wpływem promienisłonecznych tkanki kory, które...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAD

  RAD — dawrka promieniowania odpowiadającaJ00 ergom energii pochłoniętej przez 1 g napromieniowanejsubstancji. Radem nazywamy równieżpierwiastek promieniotwórczy odkryty przezmałżonków Curie w 1898 r., stosowany do lenowotworówzłośliwych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RASA BIOLOGICZNA

  RASA BIOLOGICZNA — zbiorowisko organizmówidentycznych lub bardzo zbliżonych dosiebie pod względem morfologicznym i genetycznym,lecz różniących się od innych organizmówtego samego gatunku właściwościami fizjologicznymi.R a s y b i o l o g i c z n e g r z y b ó w różniąsię między sobą patogenicznością...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADY NARODOWE

  RADY NARODOWE — terenowe organy ad- |ministracji państwowej PRL; naczelnym organemsprawującym zwierzchni nadzór nad radami narodowymijest Rada Państwa; podlegają jejwszystkie wojewódzkie, powiatowe, miejskie,dzielnicowe, osiedlowe i gromadzkie rady narodowe;organem wykonawczym i zarządzającymrad narodowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PYLNIK

  PYLNIK - górna część pręcika; składa sicz dwóch worków pyłkowych połączonych (acznikiem; w każdym worku pyłkowym znajdują sic’dwie komory pyłkowe, zawierające liczne ziarnapyłku; pyłek wysypuje się przez szparki w nvlniku.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PURPURA WZROKOWA

  PURPURA WZROKOWA, rodopsynasubstancja światłoczuła, barwne białko złożone(-♦chromoproteidy), w skład którego wchodzibarwnik pochodny witaminy A (retinen), występującyw słupkach siatkówki oka; powstajew ciemności w siatkówce (-► oko), a pod wpływemświatła ulega rozkładowi. Niedobór witaminy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUŁAPKA CHWYTNA ZIEMNA

  PUŁAPKA CHWYTNA ZIEMNA — wąskirowek o stromych ścianach wykopany na granicypola; owady usiłujące przedostać się na chronionepole wpadają w rowki, z których wskutek prostopadłościi gładkości ścian nic mogą się wydostać.Jeżeli rowki zostaną ponadto opylone środkiemowadobójczym — schwytane owady...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUŁAPKA ŚWIETLNA

  PUŁAPKA ŚWIETLNA — lampa, najczęściejelektryczna, pod którą znajduje się zbiornikzawierający wodę z dodatkiem nafty lub innegośrodka trującego; przywabione światłem owadynocne wpadają do wody i giną.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt

Do góry