Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  RDESTOWATE

  RDESTOWATE (Polygonaceae) — rodzina botanicznaobejmująca rośliny zielne, krzewyi drzewca; należą do niej pospolite chwasty(szczawie i rdesty) oraz niektórerośliny uprawne, np.gryka oraz rabarbar. Licznegatunki rdestu zawierają wswoich kłączach garbniki(np. rdest wężownik), a niektóremają właściwości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDZA KUKURYDZY

  RDZA KUKURYDZY — choroba grzybowakukurydzy powszechnie występująca, ale zwykleniegroźna; wyrządza szkody w okolicach o ciepłymklimacie, w okresach nadmiernie wilgotnych.O b j a w y : od wiosny na obu powierzchniachliści różnych gatunków szczawiku (OxaIis) powstająplamy, w' obrębie których tworzą się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDZEŃ KRĘGOWY

  RDZEŃ KRĘGOWY — część układu nerwowegoośrodkowego; ma postać grubego, spłaszczonegosznura, który przebiega w kanale kręgowymkręgosłupa od podstawy czaszki az dokości ogonowych; podobnie jak kręgosłup dzielimyrdzeń na następujące części: szyjną, PJ1™*wą, lędźwiową, krzyżową i ogonową. Od...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDZA KONICZYNY CZERWONEJ

  RDZA KONICZYNY CZERWONEJ — cho.roba grzybowa występująca głównie na koniczynieczerwonej, zwykle nie powodująca dużychszkód; zauważono nawet, że czasem roślinyopanowane przez rdzę rosną bujniej i obficiejkwitną. O b j a w y : żół topom ara ńczo we „kubki”(-♦ogniki) pojawiają się bardzo rzadko...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZA BRUNATNA ŻYTA

  ROZA BRUNATNA ŻYTA — choroba grzyboważyta. Ob j awy : od wiosny do czerwcana dolnej stronic liści chwastów polnych: farbownika(Anchusa) i krzywoszyja (Lycopsis,),rzadziej na ich łodygach i kielichach, widocznenajpierw małe, białawe plamki (zaczątki -♦ogników)ukryte wśród włosków; później w tymmiejscu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REDUKCJA

  REDUKCJA — w chemii reakcja polegającana przyłączaniu —►elektronów przez atom danegopierwiastka, wskutek czego jego wartościowośćzmniejsza się, czyli ulega redukcji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDZA KUKURYDZY

  RDZA KUKURYDZY — choroba grzybowakukurydzy powszechnie występująca, ale zwykleniegroźna; wyrządza szkody w okolicach o ciepłymklimacie, w okresach nadmiernie wilgotnych.O b j a w y : od wiosny na obu powierzchniachliści różnych gatunków szczawiku (OxaIis) powstająplamy, w' obrębie których tworzą się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REDYK

  REDYK — wiosenny zespołowy wypęd owiecna odległe hale w górach, gdzie owce przebywająprzez cały okres pastwiskowy, wracając do gospodarstwdopiero w jesieni.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDZA ŁUBINU

  RDZA ŁUBINU — choroba grzybowa łubinudość powszechna, ale niegroźna. Ob j awy : naliściach powstają brązowawe plamki; na nich naspodniej stronie pylące, cynamonowobrązowebrodaweczki (-►rdzawniki), później także podobne,ale ciemnobrunatne (-♦telia); liście zamierająprzedwcześnie i usychają. C z y n...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDZA BRUNATNA PSZENICY

  RDZA BRUNATNA PSZENICY — chorobagrzybowa powszechnie występująca na pszenicy,zwłaszcza na gatunkach Triticum spelta i T. compactum;tam gdzie pojawia się masowo we wczesnymokresie wzrostu pszenicy, czyni dużeszkody. O b j a w y : na liściach różnych gatunkówrutewki (Thalictruni), najczęściej na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 222

  praca w formacie txt

Do góry