Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter)

  USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter) - uniwersalny, synchroniczny moduł nadajnika i odbiornika (zwykle jako układ scalony), przeznaczony głównie do transmisji synchronicznej przez telekomunikacyjne łącza szeregowe.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi multimedialne

  Usługi multimedialne - usługi teleinformatyczne kojarzone z przesyłaniem co najmniej dwóch rodzajów informacji przez jedno medium transmisyjne: informacji dźwiękowych (audio), danych (data), tekstów (pliki), grafiki i obrazów ruchomych (wideo, animacja). Do przekazów multimedialnych są zaliczane...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USB (Universal Serial Bus)

  USB (Universal Serial Bus) - standard interfejsu szeregowego urządzeń cyfrowych i powszechnego użytku oraz komputerów klasy PC dla transmisji izochronicznej (audio, wideo), wypierający tradycyjnie stosowany interfejs RS 232 C. Pierwotna szybkość przesyłania informacji wynosząca 12 Mb/s została w kolejnej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi przenoszenia (bearer services)

  Usługi przenoszenia (bearer services) - usługi transportowe sieci telekomunikacyjnej zapewniające właściwy przekaz informacji. Obejmują wiele odmian sieci łączności, wśród których można wyodrębnić: analogową sieć publiczną PSTN (z komutacją łączy), cyfrową sieć pakietową danych PSDN (z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usenet

  Usenet - ogólnoświatowa usługa świadczona w sieci Internet, służąca wyłącznie do przesyłania nowinek (news) i poszukiwania wiadomości na określone tematy. Obejmuje setki tysięcy różnych grup tematycznych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi telekomunikacyjne

  Usługi telekomunikacyjne - aplikacje sieciowe umożliwiające przekaz na odległość dowolnej informacji: głosu, tekstu, grafiki, plików danych i obrazów ruchomych. Obejmują aplikacje wg następującej klasyfikacji:

  telefonia,

  telegrafia (teleks i telegram),

  faksymile...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi dodatkowe ISDN

  Usługi dodatkowe ISDN - grupa kilkunastu powszechnie używanych teleusług (sposób przenoszenia łącznie ze sterowaniem urządzeniami końcowymi) dostarczanych przez sieć ISDN. 

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi WAP

  Usługi WAP - różnorodne multimedialne usługi bezprzewodowe uwzględniające niewielki format ekranuodbiorczego aparatu komórkowego z uproszczoną klawiaturą przyciskową.

  Za pośrednictwem zaimplementowanych w telefonie specyficznych udogodnień, takich jak: mikro- przeglądarka, obiektowe formaty informacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unicast

  Unicast - tryb transmisji lub forma usługi telekomunikacyjnej, w której przekaz informacji następuje wyłącznie między dwoma dokładnie zdefiniowanymi obiektami transmisji. Ich przeciwieństwem są usługi typu multicast i broadcast, zapewniające komunikację do wielu końcowych obiektów...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNICODE (UNIque Universctl and Uniform Character Encoding)

  UNICODE (UNIque Universctl and Uniform Character Encoding) - uniwersalny 16-bitowy kod znaków opracowany przez firmy Xerox i Apple, zawierający wszystkie znaki alfabetów stosowanych w informatyce. Tablica zawiera 65 536 zdefiniowanych kodów, łącznie ze znakami i kodami sterującymi tablicy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /324

  praca w formacie txt

Do góry