Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Warstwa aplikacji (application layer)

  Warstwa aplikacji (application layer) - siódmy (najwyższy) poziom modelu warstwowego OSI związany z wykonywaniem programów użytkowych (aplikacji bazoda- nowych, poczty elektronicznej, oprogramowania serwera plików) i ich współdziałania z sieciowym systemem operacyjnym. Do usług poziomu aplikacji należy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAE (Wireless Application Environment)

  WAE (Wireless Application Environment) - środowisko aplikacji internetowych dla protokołu WAP, umożliwiające komunikację między stronami WWW a terminalami ruchomymi. Obejmuje mikroprzeglądarki języka WML dla terminali przenośnych, skrypty języka WML i same aplikacje bezprzewodowe WTA.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VSAT (Very Small Aperture Terminal)

  VSAT (Very Small Aperture Terminal) - małe Stacje terminalowe z antenami parabolicznymi korzystające z kanałów satelitarnych w paśmie Ku 11/12/14 GHz lub paśmie C 4/6 GHz. Są przeznaczone do zastosowań roz- siewczych (tylko stacje odbiorcze) lub porozumiewawczych (stacje nadawczo-odbiorcze).

  Stacje...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VSELP (Vector Sum Excited Linear Prediction)

  VSELP (Vector Sum Excited Linear Prediction) - jedna z wersji wektorowego kodowania predykcyjnego typu LPC (LinearPredictive Coding) dla sygnałów mowy, umożliwiająca uzyskanie przepływności wyjściowej 5,6 kb/s, stosowanego w telefonii bezprzewodowej drugiej generacji (amerykański IS-54), także w kanałach...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VPN (Virtual Private Network)

  VPN (Virtual Private Network) - sieć dwukierunkowych kanałów do transmisji głosu lub danych, oparta na publicznej sieci przewodowej PSTN/PSDN lub bezprzewodowej. Stanowi sieć wirtualną (czyli pozorną) między uprzednio zdefiniowanymi użytkownikami sieci - w celu ustalenia bezpiecznych kanałów informacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VRC (Vertical Redundancy Checking)

  VRC (Vertical Redundancy Checking) - poprzeczne (zwane także pionowym) sprawdzanie danych podczas rejestracji bądź transmisji, polegające na generowaniu dodatkowego bitu parzystości lub nieparzystości dla każdej kolumny bitów informacyjnych. Kontrolę poprzeczną VRC łączy się zwykle z kontrolą...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VRML (Virtual Reality Modeling Language)

  VRML (Virtual Reality Modeling Language) - jeden z języków interpretacyjnych do opisu scen trójwymiarowych. Język VRML wzbogaca prezentacje WWW o trzeci wymiar przez manipulowanie punktem widzenia obserwatora w wirtualnym świecie animacji. Podstawą funkcjonowania VRLM jest geometria scen podana w kategorii...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VPI (Virtual Path Identifier)

  VPI (Virtual Path Identifier) - identyfikator połączenia tworzonego przez ścieżkę wirtualną (połączenie jednokierunkowe) w sieciach transportowych ATM, czyli połączenia między dwoma dowolnymi węzłami sieci ATM bądź dwiema stacjami końcowymi.

  Znacznik VPI ścieżki wirtualnej (logicznej)...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Voice Recorder

  Voice Recorder - system informatyczny do rejestracji rozmów stosowany w Cali Center. Nagrania stanowią bieżący i archiwalny dowód złożenia dyspozycji dokonania przelewu bankowego czy realizacji  zamówionej usługi. Stanowią również materiał do późniejszej analizy pracy agentów centrów informacyjnych lub...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VLR (Visitor Location Register)

  VLR (Visitor Location Register) - rejestr stacji obcych, czyli baza danych zawierająca uaktualniane na bieżąco informacje o stacjach ruchomych, które znalazły się czasowo w obszarze centralowym (np. centrala macierzysta systemu komórkowego GSM) skojarzonym z danym rejestrem abonentów wizytujących.

  Dane o...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /637

  praca w formacie txt

Do góry