Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wzmacniacze optyczne

  Wzmacniacze optyczne - urządzenia do regeneracji i wzmacniania sygnałów optycznych w światłowodach. Stosowane w sytuacji, gdy długość łącza przekracza odległość regeneracyjną światłowodu i wymagane jest wzmocnienie G (Ga/n) sygnału, kompensujące wtrąconą tłumienność toru 1/G. Z wielu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyłącznik różnicowoprądowy

  Wyłącznik różnicowoprądowy - podstawowy element bezpiecznego użytkowania urządzeń teleinformatycznych zasilanych prądem elektrycznym.

  Automatyczne zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego ogranicza lub nie dopuszcza do porażenia człowieka prądem elektrycznym przepływającym przez jego ciało -...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYSIWYG (What You See ls What You Get)

  WYSIWYG (What You See ls What You Get) - programowo-techniczne narzędzie (procesory tekstowe) wspomagające edycję tekstu i umożliwiające pełne odwzorowanie na papierze obrazu prezentowanego na monitorze komputera (co widzisz - to otrzymasz na wydruku).

  Zaawansowane procesory tekstowe prowadzą wielorakie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka - program lub zespół programów instalowany w serwerach internetowych i umożliwiający odszukanie informacji w rozległych zasobach sieciowych na konkretnie zadany temat.

  Zasada działania popularnych wyszukiwarek (AltaVista, Excite, HotBot, InfoSeek, Google, Lycos, NetSprint, Inktomi, in.) polega...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzmacniacz Brillouina

  Wzmacniacz Brillouina - jeden zdwóch lepiej znanych wzmacniaczy światłowodowych (drugim jest wzmacniacz Ramana) ze sprzężeniem zwrotnym, w którym wzmacnianie sygnału oparte jest na wymuszonym rozpraszaniu Brillouina, a nie na emisji wymuszonej jak we wzmacniaczach EDFA. Podobnie jak we wzmacniaczach Ramana...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzmacniacz EDFA (Erbium-Doped Fibre Amplifier)

  Wzmacniacz EDFA (Erbium-Doped Fibre Amplifier) - powszechnie stosowany wzmacniacz optyczny z wymuszoną emisją (bez sprzężenia zwrotnego), oparty na światłowodzie z domieszką erbu i wzmacniający bezpośrednio sygnał optyczny (ok. 30 dB) - bez potrzeby jego kon-wersji na postać elektryczną.

  Szerokie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzmacniacz Ramana

  Wzmacniacz Ramana - wzmacniacz optyczny, którego działanie jest oparte na wymuszonym rozpraszaniu Ramana w pętli światłowodu kwarcowego domieszkowanego germanem. Niewielkie wzmocnienie (ok. 15 dB), uzyskiwane na bardzo długim odcinku włókna światłowodowego (1 km) za pomocą laserowej pompy optycznej o...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik kompresji

  Współczynnik kompresji - procentowy udział zaoszczędzonego miejsca po spakowaniu pliku (zysk miejsca) w rozmiarze tego samego pliku przed jego kompresją.

  Współczynnik ten jest liczony zarówno dla poszczególnych plików, jak też dla całego archiwum danych. Jeśli plik przed kompresją miał rozmiar 5 MB, a...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Workflow

  Workflow - przepływ zadań, czyli metoda określania procedur obiegu i przetwarzania dokumentów elektronicznych. Oprogramowanie workflow usprawnia pracę grup roboczych (workgroups), automatyzując procedury opracowywania i obiegu dokumentów.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WTA (Wireless Telephony Application)

  WTA (Wireless Telephony Application) - aplikacje umieszczone na serwerze o tej samej nazwie i odpowiadające bezpośrednio na zapytania z przeglądarki WAP klienta, wyposażonego w telefon komórkowy.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /207

  praca w formacie txt

Do góry