Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zapis szesnastkowy

  Zapis szesnastkowy - forma zapisu wartości liczbowych nazywana inaczej zapisem heksadecymalnym (o podstawie liczenia 16), w którym wartości liczbowe zmieniają się od 0 do 15.

  W zakresie zmian 0-9 wartościom liczbowym przypisano symbole dziesiętne (0-9), natomiast wartościom 10-15 przypisano kolejne...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasilanie gwarantowane

  Zasilanie gwarantowane - kompletny system zasilania urządzeń teleinformatycznych z wykorzystaniem urządzeń mających zdolność magazynowania energii,  gwarantujących ciągłość dostawy energii elektrycznej o  odpowiedniej jakości. Najpopularniejszymi urządzeniami zapewniającymi gwarantowane zasilanie są...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapis taśmowy

  Zapis taśmowy - wiele standardów rejestracji sygnałów cyfrowych na wymiennych kasetach z taśmą pokrytą warstwą nośnika magnetycznego, używanych najczęściej w stacjach pamięci masowych, czyli streamerach do archiwizacji danych. Pierwsze pamięci (1972 r.) z sekwencyjnym zapisem danych na taśmach o...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapis dyskowy

  Zapis dyskowy - wiele metod rejestracji sygnałów cyfrowych na wirujących talerzach dyskowych (płytach i magnetycznych) pokrytych warstwą nośnika magnetyczne stosowanych w stacjach pamięci dyskowych. Pierwsze pamięci wyprodukowane przez IBM (1956 r.) dla systemów komputerowych umożliwiały zapis (5 MB danych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasilanie rezerwowe

  Zasilanie rezerwowe - odrębny tor zasilania elek- trycznego, przyłączony do in. punktu sieci energetycznej (transformatora) niż podstawowa linia zasilająca 220/230 V. Linie te zbiegają się w urządzeniu zabezpieczającym SZR (samoczynne załączenie rezerwy). Ideą takiego rozwiązania jest zmniejszenie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie siecią

  Zarządzanie siecią - zespół środków programowych i sprzętowych umożliwiający administrowanie zasobami i użytkownikami sieci komputerowej. W skład sfery zarządzania wchodzi m.in. ustalanie zmian w topologii sieci, rejestracja nowych użytkowników, przyznawanie uprawnień, kontrola dostępu oraz pomiar...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapis dwójkowy

  Zapis dwójkowy - najbardziej naturalny sposób prezentacji i zapisu dyskretnych wartości fizycznych, odpowiadający binarnemu (dwójkowemu) systemowi liczenia, w którym podstawą jest liczba 2. W zapisie tym występują tylko dwa rodzaje stanów: stan 0 (nie, brak sygnału) oraz stan 1 (tak, sygnał aktywny) -...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłócenia w kablu

  Zakłócenia w kablu - niepożądane oddziaływanie pól elektromagnetycznych na transmisję w torach miedzianych. Oprócz szkodliwej indukcji prądu, powodowanej przez zewnętrzne pola elektromagnetyczne, zasadniczy wpływ na przebieg transmisji w miedzi wywołują zakłócenia wewnętrzne - wywołane przez...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłócenia zasilania

  Zakłócenia zasilania - szkodliwe zakłócenia występujące w przemiennoprądowej sieci energetycznej 220/380 V (od 2003 r. w Polsce 230/400 V), zasilającej urządzenia komputerowe i komunikacyjne. Generalnie definiuje się 9 typów zakłóceń w sieci energetycznej o różnym stopniu oddziaływania na pracę...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Załamanie i odbicie światła

  Załamanie i odbicie światła - zjawiska z dziedziny optyki geometrycznej, uzasadnione jedynie dla przezroczystego (bądź półprzezroczystego) środowiska i falowodów optycznych o znacznych rozmiarach poprzecznych w porównaniu z długością fali świetlnej (fala płaska), czyli odnoszące się do...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /858

  praca w formacie txt

Do góry