Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Renta feudalna

  Renta feudalna — dochód wytwarzanyprzez chłopów poddanych, a przywłaszczanyprzez panów feudalnych; występowała w różnychformach, zależnie od stopnia rozwoju feudalizmu.W okresie wczesnego feudalizmu istniała rentaodrobkowa (-+• pańszczyzna), polegająca na tym,że chłop musiał pracować nieodpłatnie w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGRESJA

  REGRESJA — cofanie się, ustępowanie; w biologiicofanie się w rozwoju, uwstecznianie się,ustępowanie jakiegoś zespołu roślin lub zwierzątwskutek zmiany warunków; w geologii — cofaniesię morza, lodowca, pustyni itd.; w ekonomiiobniżanie stawki podatkowej zależnie od wzrostupodstawy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RETENCJA

  RETENCJA — zdolność zatrzymywania wódopadowych w dorzeczu, lub ilość wody zatrzymanejw' dorzeczu; retencja jest tym większa, immniejsza ilość wody opadowej spływa bezpośredniopo powierzchni pól do cieków i im więcej wodywsiąka w grunt oraz im lepiej woda jest wykorzystywanaprzez rośliny. W górach o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RENTA GRUNTOWA

  RENTA GRUNTOWA — część -♦dochodunarodowego przywłaszczona przez -♦klasę władającąmonopolem ziemi. Zawarta jest w wartościi cenie produktów rolnych, jako nadwyżkawartości ponad przeciętne koszty wytworzeniaproduktu plus przeciętny (normalny) zysk.Re n t a r ó ż n i c z k o w a — różnica międzyceną...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGULATORY WZROSTU ROŚLIN

  REGULATORY WZROSTU ROŚLIN, «ubstancjewzrostowe — związki chemicznew małych dawkach wpływające stymulująco (-*•stymulacja) na pewne procesy życiowe roślin, np.na wytwarzanie korzeni itp.; występują w naturze(-»auksyny naturalne) lub wytwarzane sąsztucznie (-* substancje wzrostowe syntetyczne);stosuje się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RENTGEN

  RENTGEN — jednostka dawki promieniowaniaoznaczająca ilość promieniowania Vwytwarzającego w 1 cm1 powietrza przy u0 i v6Qmm ciśnienia jony o ładunku ujemnym lub dodatnimw ilości odpowiadającej (równej) 1 jednostceelektrostatycznej ładunku. Nazwa tej jednostkipochodzi od nazwiska Roentgena, odkrywcypromieni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REJESTR ODMIAN ORYGINALNYCH

  REJESTR ODMIAN ORYGINALNYCH —spis odmian roślin uprawnych wytworzonychprzez hodowle krajowe, wykazujących się stwierdzonąoryginalnością oraz odrębnością cechużytkowych i rozpoznawczych. Wpisanie odmianydo Rejestru nie zapewnia jej jeszcze trwałegopozostawania w produkcji, gdyż corocznieprowadzona jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła optyczne transmisji

  Źródła optyczne transmisji - optoelektroniczne i półprzewodnikowe elementy umożliwiające generowanie i modulację promieni świetlnych używanych do transmisji informacji przez włókna optyczne. W łączności światłowodowej stosuje się dwa rodzaje półprzewodnikowych źródeł światła:

  - diody...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złącza światłowodowe

  Złącza światłowodowe - złączki interfejsowe do realizacji wielokrotnych połączeń pojedynczych lub podwójnych włókien światłowodowych, o tłumienności w zakresie 0,5-3 dB.

  Są znane dwie technologie złączy światłowodowych: złącza o konstrukcji dwustożkowej i złącza tulejowe - znajdujące...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła światła spójnego

  Źródła światła spójnego - wielosekcyjne, rozbudowane lasery optyczne, generujące pojedynczy mod światła we włóknie światłowodowym, o szerokości widmowej zaledwie kilku MHz(7-20 MHz). Do tego celu nadają się jedynie lasery półprzewodnikowe typu DFB lub DBR, emitujące falę płaską o bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt

Do góry