Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  RONIENIE KWIATOSTANÓW HIACYNTÓW

  RONIENIE KWIATOSTANÓW HIACYNTÓW— choroba fizjologiczna hiacyntów. O faja w y: młody, ścisły kwiatostan wraz z parocentymetrowąłodygą wypada z rozluźniającej siępochewki liści. P r z y c z y n a c h o r o b y : nieodpowiedniukład temperatur, zwłaszcza zbytniska temperatura w przechowalni oraz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROGI

  ROGI — występujące u przeżuwaczy wyrostkikostne kości czołowych czaszki, okryte puszkamirogowymi wytworzonymi przez powłokę skórną.Rogowa okrywa rogów rośnie przez całe życie;występują na niej, zwłaszcza u bydła, charakterystycznepierścienie; u krów liczba ich odpowiadaliczbie przebytych ciąż i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REŃSKO-BELGIJSKA RASA KONI

  REŃSKO-BELGIJSKA RASA KONI — rasapowstała w Nadrenii (Niemcy zachodnie) przezkrzyżowanie w ciągu dłuższego czasu klaczymiejscowych z ciężkimi ogierami belgijskimi.W Polsce konie reńsko-belgijskie wywarły dużywpływ na kształtowanie się typu konia w woj.gdańskim, a szczególnie konia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REJONIZACJA PRZEMYSŁU ROLNOSPOŻYWCZEGO

  REJONIZACJA PRZEMYSŁU ROLNOSPOŻYWCZEGO — rozmieszczenie przemy"słu rolno-spożywczego w poszczególnych rejonachkraju; stanowi część składową ogólnej teoriirozmieszczenia sił wytwórczych. Wyodrębnia sietrzy grupy branż przemysłu rolno-spożywczegoDo pierwszej — należą branże przemysłu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /2 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPELENTY

  REPELENTY — czynniki działające odstraszającona szkodniki; mogą to być czynniki fizyczlnc, np. dźwięki, światło, barwy itp., |ub określonesubstancje chemiczne, przy czym repelenty chemicznepowinny być obojętne dla ludzi i zwierzątZaletą stosowania repelentów jest tylko okresowenaruszenie równowagi w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REJONIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

  REJONIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ— rozmieszczenie produkcji zwierzęcejw różnych rejonach kraju. Rejonizacja produkcjizwierzęcej zależy przede wszystkim od czynnikówekonomicznych (zapotrzebowanie produktów pochodzeniarolniczego, ceny artykułów rolnych,położenie w stosunku do ośrodków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /1 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RESZTKI POżniwne

  RESZTKI POżniwne — nadziemne i podziemne(w warstwie ornej i głębiej) pozostałościpo sprzęcie uprawianej rośliny lub po spasieniu.Po okopowych, lnie i konopiach pozostaje najmniejresztek pożniwnych, najwięcej po wieloletnichroślinach motylkowych (lucerna, koniczyny,nostrzyk biały) oraz ich mieszankach z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REMIZA

  REMIZA — plantacja dr/c w, krzewów (remizac i a ł a ) łub szczególnie bujnie i wysoko wyrastającychroślin zielnych (remiza czasowa) zakładanaw polnym obwodzie łowieckim w celudostarczenia zwierzynie osłony, ewentualnie dodatkowegożeru w okresie zimowym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regeneracja

  Regeneracja — zdolność organizmów roś-I nrwch i zwierzęcych do odtwarzania utraconych!.h zniszczonych części ciała. Młode organizmyia większą zdolność regeneracyjnąstare. Wiele zwierząt niższych (pierwotniakimufy wzdłuż wału regulatora; ruch mufy zostajeprzeniesiony systemem dźwigni na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /1 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RESZTÓWKA

  RESZTÓWKA — ośrodek z niewielką powierzchniągruntów wraz z zabudowaniami, pozostałyz parcelowanych na mocy dekretu PKWNz 1944 r. byłych folwarków obszarniczych i nieprzekazany dla PGR, lecz pozostawiony jakorezerwa na potrzeby społeczne wsi. Resztówkipodlegają radom narodowym; wykorzystuje sięje różnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /709

  praca w formacie txt

Do góry