Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ROZRACHUNEK GOSPODARCZY

  ROZRACHUNEK GOSPODARCZY — metodaplanowego zarządzania przedsiębiorstwem,stwarzająca najdogodniejsze warunki wykonywaniaprzez nie zadań produkcyjnych oraz pełnegoi właściwego wykorzystania posiadanych środkówi zasobów. Państwu — jako właścicielowi ogromnejilości środków i zakiadów produkcji — trudnojest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZMYWALNOŚĆ GRUNTU

  ROZMYWALNOŚĆ GRUNTU — odpornośćgruntu na mechaniczne działanie płynącej wody;laboratoryjna metoda określania rozmywalnościgruntu polega na ustaleniu prędkości rozpadaniasię grudek gleby w wodzie stojącej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZRODCZE GRUCZOŁY

  ROZRODCZE (płciowe) GRUCZOŁY —część układu rozrodczego (u samic jajniki,u samców -♦jądra), w której powstają komórkipłciowe: żeńskie — jaja i męskie — plemniki;podczas zapłodnienia komórki te łączą się, dającpoczątek nowemu organizmowi potomnemu.G r u c z o ł y p ł c i o w e d o d a t k o w e...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZPAD MĄCZYSTY

  ROZPAD MĄCZYSTY — choroba fizjologicznajabłek, występująca przy końcu okresu przechowywania;miąższ chorego owocu przybieramączystą, kaszowatą konsystencję; czasami jabłkopęka, przy czym szczelina otacza owoc; odsłoniętymiąższ nie brązowieje jak miąższ zdrowegoowocu, ponieważ enzymy utleniające...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZLEWACZ WODY AMONIAKALNEJ

  ROZLEWACZ WODY AMONIAKALNEJ —urządzenie do nawożenia przez wprowadzanie wodyamoniakalnej pod powierzchnię gleby, zmontowanena kultywatorze traktorowym. Zasadniczymiczęściami rozlewacza są urządzenia czerpakowei rozdzielcze; ze zbiorników umieszczonych naramie kultywatora, bądź na traktorze, woda...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZRZĄD wody

  ROZRZĄD wody — planowy rozdział zasobówwodnych zapewniający zaspokojenie potrzebbytowych i gospodarczych oraz rozwój gospodarkidanego rejonu. Zc względu na odczuwanyniedobór wody w kraju trzeba prowadzić kompleksowągospodarkę wodą, w tym celu ustala sięwielkość zasobów wodnych i rozdziela je...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZPAD WEWNĘTRZNY

  ROZPAD WEWNĘTRZNY — choroba f ilo logicznajabłek odmian jesiennych i wczesnozimowychprzechowywanych w temperaturze 0°;objawy jej występują w listopadzie i w grudniu;miąższ jabłka brązowieje, powierzchnia skórkiprzybiera barwę wodnistoszarą, owoce stają sięmiękkie w dotknięciu; w późnych stadiach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZLUŹNIACZ DO MIODU WRZOSOWEGO

  ROZLUŹNIACZ DO MIODU WRZOSOWEGO— przyrząd, skonstruowany na wzórszczotki lub złożony z ruchomych prętów doporuszania galaretowatego miodu w odsklepionychkomórkach plastra w celu łatwiejszegoodebrania go; miodu wrzosowego bez rozluźnienianie da się odwirować.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZSADA

  ROZSADA — rośliny we wczesnej fazie rozwo-’ju, które produkuje się w szklarniach, inspektachlub na rozsadniku z siewu, a po osiągnięciu przeznic odpowiedniego stopnia wzrostu wysadza sięna miejsce stałe (pod „szkłem" albo w gruncie).Rozsada może być uprzednio pikowana albo teżuzyskana bezpośrednio z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZPRĄTKI

  ROZPRĄTKI (Schizophyta) — rośliny jednokomórkoweżyjące pojedynczo lub w koloniach;cechą charakterystyczną tych roślin jest brakjąd ra ; substancja jądrowajest rozproszona w cytoplazmie;rozmnażają się bezpłciowoprzez podział; występująwszędzie na lądzie iwodzie, w powietrzu i w różnychorganizmach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /657

  praca w formacie txt

Do góry