Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  RUCHY ROŚLIN

  RUCHY ROŚLIN — poruszanie się roślin lubich części na skutek oddziaływania różnych bodźców.Wiele roślin niższych (bakterie, grzyby,glony) może poruszać się za pomocą wici, rzęseklub wypustek plazmatycznych. U niektórych roślinwyższych przytwierdzonych do podłoża zdolnośc i ą ruchu obdarzone są...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ OSOBNICZY

  ROZWÓJ OSOBNICZY, ontogeneza __proces złożonych morfologicznych i fizjologicznychzmian jakościowych i ilościowych zachodzącychw żywym organizmie od chwili poczęciado końca życia; dokonuje się w wyniku określonejprzez dziedziczność przemiany materii i energiiw organizmie na tle wymiany materii i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /1 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUDOŚĆ

  RUDOŚĆ, c h rom izm — cecha polegająca naprzewadze w uwłosieniu (lub upierzeniu) barwnikanadającego mu bardziej lub mniej jaskrawy kolorrudy; osobniki odznaczające się rudością (rudzielec,czyli chromiści) występują z rozmaitą,na ogół bardzo małą częstotliwością, wśród różnychhodowanych i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ RODOWY

  ROZWÓJ RODOWY, filo g e n e z a — historycznyrozwój różnych grup roślin i zwierzątod początków powstania życia na Ziemi; wykazujeogólne prawidłowości rozwoju roślin i zwierząti wzajemne pokrewieństwa między poszczególnymigrupami organizmów żywych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZSIEWACZ WAPNA

  ROZSIEWACZ WAPNA — maszyna do siewuwapna. U nas stosuje się rozsiewacze talerzoweRS-1 i RCW-2. Rozsiewacz RS-1 przyczepianyjest do przyczepy za ciągnikiem lub zaprzęgukonnego. Wapno z przyczepy wsypywane jestłopatami do kosza zasypowego, z którego przezregulowaną szczelinę wysypuje się na obracającąsię...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUMIANEK

  RUMIANEK (Matricaria sp.) — roślina z rodzinyzłożonych (Compositae). Zarówno r u mianekp o s p o l i t y—inaczej rumianek1 ek a rski, rumi anek apteczny, kamelka(Matricaria chamomilla), jak i r u m i a nek b e z p r omi e n i ow y (M. dlscoidea) sąjednorocznymi chwastami pól uprawnych i ogrodów.Zwalcza się je...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓJ

  RÓJ — nowa -♦rodzina pszczela, która odłączasię od macierzystej, opuszczając gniazdo wrazz matką, a niekiedy i z kilkoma młodymi matkami.Pszczoły rojowe zabierają do wola pewienzapas pokarmu, wskutek czego stają się cięższe;w 1 kg roju znajduje się około 8 tysięcy pszczół.Silny, tzn. bardzo liczny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZMNAŻANIE MATERIAŁU SIEWNEGO

  ROZMNAŻANIE MATERIAŁU SIEWNEGO— coroczny wysiew i zbiór materiałów siewnychod superelity do ostatniego stopnia odsiewu,ustalonego dla danego gatunku roślin uprawnych.Poniew^aź stacje hodowli roślin produkują corocznietylko niewielkie ilości superelit (łub elit hodowlanych),rozmnaża się je tak długo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZPYLAJĄCA KOŃCÓWKA

  ROZPYLAJĄCA KOŃCÓWKA — część składowaopryskiwacza ciśnieniowego, w której przepływającapod ciśnieniem ciecz ulega rozpyleniuna drobne krople. Końcówki rozpylające mogąbyć s z c z e l i n o w e — ze szczeliną płaską lubszczeliną ostrą, u d e r z e n i o w e lub wi r o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmnażanie SIĘ ROŚLIN

  Rozmnażanie SIĘ ROŚLIN — proces wy.twarzania przez rośliny nowych osobników; roślinyrozmnażają się płciowo, czyli g e n e r a t y w -n i e (przez połączenie dwóch komórek rozrodczych:męskiej i żeńskiej) lub bezpłciowo, czyliw e g e t a t y w n i e , tj. bez udziału komórekpłciowych, np. przez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt

Do góry