Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  RYNEK PRODUKTÓW ROLNYCH

  RYNEK PRODUKTÓW ROLNYCH — zcspółwszystkich kupujących i sprzedających surowcerolnicze lub ich przetwory, których decyzjenawzajem od siebie uzależnione kształtują-►podaż i -* popyt oraz wpływają na poziomcen. Są dwa niezbędne warunki istnienia rynku:]) wymiana towarowo-pieniężna i 2)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SADŁO

  SADŁO — tłuszcz trzewiow'y świni, gromadzącysię w specjalnych otokach w okolicach przynerkowych;ciężar sadła stanowi swoistego rodzajumiernik otłuszczenia tuszy świni; wytopionyz sadła tłuszcz nazywa się smalcem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZTOCZA

  ROZTOCZA, s a p ro flty — organizmy (przeważniedrobnoustroje) rozkładające martwą materięorganiczną, np. szczątki roślinne i zwierzęce,należą do nich m. in. bakterie gnilne liczne grzybyi promieniowce niepasożytmeze, śluzówce itd.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUMIAN SZLACHETNY

  RUMIAN SZLACHETNY, rumianek rzymski(Arnhemis nobilis) — bylina z rodziny złożonych(Compositae); znana roślina zielarska,dobrze u nas zaaklimatyzowana. Dla celów leczniczychi kosmetycznych uprawia się wyłącznieodmianę pełnokwiatową; surowcem są ususzonekoszyczki kwiatowe zebrane na początku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓJKA

  RÓJKA — dzielenie się -♦rodzin pszczelich(rojenie się), odbywające się w porze maksymalnegoich rozwoju (zwykle czerwiec — począteklipca); poprzedza ją wychów trutni, a następnie•zakładanie -♦mateczników. Po złożeniu jaj do—♦miseczek, co matka robi z przerwami, rodzinawchodzi w stan nastroju rojowego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZTWÓR GLEBOWY

  ROZTWÓR GLEBOWY, faza c ie k ła gleb —krążąca w glebie woda, w której są rozpuszczonesole różnych związków mineralnych lub organicznych;ilość ciaJ rozpuszczonych w wodziekrążącej w glebie oraz ich rodzaje są bardzoróżne i zmienne; zależą od rodzaju gleby i zawartychw niej składników, od ilości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻOWATE

  RÓŻOWATE (Rosaceae) — rodzina botaniczna,do której należą rośliny zielne oraz prawiewszystkie krzewy i drzewa owocowe strefyumiarkowanej, m.in. jabłoń, grusza, śliwa, poziomka,malina, a także gatunki uprawiane ja korośliny ozdobne, np. róża, głóg; kwiaty mająpromieniste, okółkowe, obupłciowe...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZTWÓR ŚRODKA OCHRONY

  ROZTWÓR ŚRODKA OCHRONY — formaużytkowa otrzymana przez rozpuszczenie substancjiaktywnej w rozpuszczalniku; w roztworachużytkowych rozpuszczalnik i stężenie substancjiaktywnej są tak dobrane, że roztwory te mogąbyć stosowane bezpośrednio do opryskiwanialub aerozolowania; często sporządza się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUBINOWIEC AGRESTOWY

  RUBINOWIEC AGRESTOWY (Bryobia prae.Ciosa) — roztocz z rodziny przędziorkowatych(Tetranychidae); wczesną wiosną larwy, ledwodostrzegalne gołym okiem, bardzo ruchliwe0 trzech parach nóg, i dorosłe roztocze o czterechparach nóg, owalne, spłaszczone, długości do0,7 mm, gęsto poprzecznie prążkowane...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWIERTEK NIEPAREK

  ROZWIERTEK NIEPAREK (Anisandrus dis.par) — chrząszcz z rodziny kornikowatych (Ipidae);brunatny o głowie ukrytej pod dużymprzcdpleczem; samice długości 3—5 mm, walcowate,podłużne; samce długości 2—3 mm, krótkie,pękate, o przedplcczu skośnie ściętym ku przodowi,drążą chodniki w drewnie gałęzi lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /1 185

  praca w formacie txt

Do góry