Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SEKCJA ZWŁOK

  SEKCJA ZWŁOK — pośmiertne badanie powłoki narządów wewnętrznych padłych lub zabitychzwierząt; ma podstawowe znaczenie dlarozpoznawania zaraźliwych chorób zwierząt

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHŁADZANIE

  SCHŁADZANIE — oziębianie produktów lubsurowców, podczas którego następuje szybkieobniżenie ich początkowej temperatury do temperaturyprzechowywania określonej przepisamilub przyjętej zwyczajowo; stosuje się w celu ograniczeniaujemnego wpływu temperatury otoczenian a właściwości szybko psujących się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKRECJA

  SEKRECJA — wydzielanie pewnych substancjii płynów na zewnątrz organizmu lub do wewnątrz(do krwi); w y d z i e l a n i e w e w n ę t rz n e odbywa się w gruczołach nie mającychwłasnych przewodów wyprowadzających (jak tarczyca,nadnercze itp.), a ich wydzieliny (hormony)przechodzą wprost do krwi; w y d z i e...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHODNIE

  SCHODNIE — pochylenie tymczasowe zastępująceschody; służą one do komunikacji międzyróżnymi poziomami pomostów na rusztowaniach;schodnie wykonuje się z desek grubości 38 mm,do których przybija się listwy mniej więcej co40 cm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKSOWANIE PISKLĄT

  SEKSOWANIE PISKLĄT — rozpoznawaniepłci piskląt polegające na ustalaniu obecnościprącia w steku u kogucików lub jego braku u kurek.Czynność tę wykonuje się po upływie 20—30 godzin od chwili wyklucia się pisklęcia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHRADAN

  SCHRADAN, saradan (nazwa zwyczajowa)_ośmiometyloczteroamid kwasu pirofosforowęgo0 szerokim zasięgu działania owadobójczego1 -►systemicznym działaniu; skutecznie zwalczaowady z aparatem gębowym kłująco-ssącyni(mszyce, przylżeńce, pluskwiaki i inne); jego działaniew młodych roślinach jest silniejsze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SELEKCYJNY ARKUSZ

  SELEKCYJNY ARKUSZ — stosowany w chowiejedwabników arkusz papieru z otworamipozwalającymi przechodzić gąsienicom jedwabnikaspod arkusza na jego powierzchnię, na którejrozkłada się karmę, umożliwia przeprowadzenieselekcji gąsienic w czasie ich linienia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEALSKIN

  SEALSKIN, foka — skóry z różnych gatunkówpłetwonogich zwierząt; często imituje sięje uszlachetnionymi skórami króliczymi; w tymcelu po usunięciu z króliczych skór włosów ościstychi przewodnich (pokrywowych) wybarwia sięwłosy puchowe u podstawy (przy mizdrte) nakolor ciemno-czerwono-brązowy, a na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SELEKTYWNOŚĆ

  SELEKTYWNOŚĆ, w y b ió rc z o ś ć ś ro d k ao ch ro n y ro ś lin — niszczenie lub hamowanierozwoju tylko określonego czynnika chorobotwórczego,szkodnika lub chwastu; selektywnośćdziałania może być zaletą lub wadą. W ochronieroślin selektywność działania środków chemicznychjest często pożądana...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEDYMENTACJA

  SEDYMENTACJA — osiadanie cząstek w wodzielub innej cieczy na zasadzie różnicy ciężaru;im grubsze i cięższe są cząstki tworzące zawiesinęgleby, tym szybciej osiadają. Dlatego też rzekiszybko płynące (w swym górnym biegu) osadzajągrubszy materiał, żwir, gruby piasek, a wolnopłynące (w dolnym biegu)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /529

  praca w formacie txt

Do góry