Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SITOWIE

  SITOWIE (Scirpus sp.) — roślina z rodzinyturzycowatych (Cyperaceue). Si t owi e l eśne(Scirpus sihalicus) występuje na mokrych łąkachi w zaroślach; jest to roślina wieloletnia, tworzącarozłogi. Zachwaszczenie sitowiem zwalcza sięprzez odpowiednie czyszczenie rowów i skaszanieprzed owocowaniem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKORKI

  SKORKI (Dermatoptera) — owady średniej wielkości,długości do paru centymetrów, o ciele wydłużonym;skrzydła pierwszej pary przekształconew' krótkie, twarde pokrywy, pod którymiskładają w czasie spoczynku skrzydła błoniastedrugiej pary; na końcu odwłoka silnie rozwiniętewyrostki w postaci kleszczy;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIT

  SIT (Juncus sp.) — roślina z rodziny sitowatych(Juncaceae). Na wilgotnych i mokrych łąkach pospoliciewystępują: s i t r o z p i e r z c h ł y (Juncuseffusus), s i t s k u p i o n y (J. conglomeratus)i s i t s i n y (J. inflexus)\ są to rośliny wieloletnie,tworzące kępy; osiągają wysokość do 1 m.Sity...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKORUPA LODOWA

  SKORUPA LODOWA — skorupa, która tworzysię na zasiewach roślin ozimych, gdy zamarzawoda z deszczu lub roztopionego śniegu; pokrywaczasem całe pole kilkucentymetrową warstwąlodu. Najniebezpieczniejsza i najtrudniejsza dozwalczania dla roślin jest skorupa złączona w jednącałość ze zmarzniętą ziemią...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKARPA

  SKARPA — boczna płaszczyzna nasypu lubwykopu, o odpowiednim nachyleniu; nachylenieokreśla się stosunkiem wysokości do długościskarpy w przekroju poprzecznym (np. 1 : 1 lub1 : 2). Jeśli nachylenie skarpy przekracza kąt naturalnegozsypu gruntu, trzeba ją umocnić, w celuzabezpieczenia przed osuwaniem się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEWNIK KOMBINOWANY

  SIEWNIK KOMBINOWANY — siewnik do |jednoczesnego wysiewu nasion i nawozu (np. burakówi superfosfatu); ma on dwie skrzynie —jedną na nawóz i drugą na nasiona; redlice takiegosiewnika mają dwie gardziele: w przedniejznajduje się przewód nawozowy, a w tylnej nasienny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKOŚNIK BURACZAK

  SKOŚNIK BURACZAK (Phthorimaea ocellatella)— motyl z rodziny skośnikowatych (Gelechudae);gąsienice długości do 14 mm, szarozielonez czerwonymi przerywanymi liniami wzdłużgrzbietu i boków, z trzema parami nóg tułowiowychi pięcioma parami przynóży odwłokowych,sprzędzają młode środkowe liście buraka ze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKIBA

  SKIBA — część powierzchniowej warstwy gleby,w* kształcie wstęgi, podcinana lemieszem pracującegopługa i odkładana na bok po jej odwróceniu;podczas odwracania skiba podlega kruszeniui spulchnieniu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SILOS

  SILOS — zbiornik służący do zakiszania pasz,nieprzepuszczalny i bardzo szczelnie zakryty.Silosy mogą być różnego rodzaju: nadziemne,wysokie, w postaci wież — i dlatego nazywanewieżowymi; częściowo wgłębione w ziemię, gdy1/3 zbiornika wystaje ponad powierzchnię; orazzupełnie wgłębione, gdy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKÓRNE GRUCZOŁY

  SKÓRNE GRUCZOŁY — gruczoły różnychtypów, wykształcone z naskórka okrywającegopowierzchnię całej skóry; najliczniejsze są gruczoły-* łojowe i potowe, poza tym gruczoły-♦woszczkowe, a także gruczoły mlecznei szereg mniej ważnych, charakterystycznych jedyniedla niektórych gatunków zwierząt, np.gruczoły...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt

Do góry