Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SKROBAK

  SKROBAK — ]) ręczne narzędzie ogrodniczedo oczyszczania z próchna pęknięć i dziupliw pniach drzew przed zalaniem ich cementem;2) narzędzie warsztatowe do wygładzania powierzchnimetali, np. łożysk silników, maszyn itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKROBIA

  SKROBIA — związek chemiczny powstającyw zielonych częściach roślin w wyniku fotosyntezyz dwutlenku węgla i wody; jest mieszaninądwóch złożonych cukrowców: łatwiej rozpuszczalnej— amylazy i trudniej rozpuszczalnej —amylopektyny; każdy z tych cukrowców zbudowanyjest z wielu cząsteczek -►glikozy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKROBIOWOŚĆ

  SKROBIOWOŚĆ zawartość skrobi w użytkowychorganach roślin, np. w ziarnic zbóż,w kłębach ziemniaków; procentową zawartośćskrobi w ziemniakach oznacza się na zasadziezależności między- ciężarem gatunkowym (właściwym)a zawartością skrobi; służy do tego najczęściej—►waga...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKROBIOWOŚĆ ZIEMNIAKÓW

  SKROBIOWOŚĆ ZIEMNIAKÓW — zawartośćskrobi w ziemniakach wyrażona zwykle w procentach;nie jest ona stała i waha się od 14.5 do24,3%, przeciętnie wynosi 16,6%. Nawet ziemniakitej samej odmiany mogą wykazywać różnązawartość skrobi zależnie od gleby i warunkówklimatycznych danego roku uprawy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKRZELA

  SKRZELA — narządy oddechowe wielu zwierzątwodnych; są to wyrostki skórne obficieunaczynione; rozróżniamy skrzela zewnętrzne(wystające na powierzchnię ciała) i wewnętrzne(ukryte w specjalnych jamach).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKRZYDŁO

  SKRZYDŁO — narząd służący zwierzęciu dounoszenia się w powietrzu; skrzydła mają owady,ptaki, a spośród ssaków — nietoperze. U owadówskrzydła tworzy fałd skóry związany z tułowiem;u ptaków skrzydła są przekształconymikończynami przednimi; u nietoperzy skrzydłemjest błona lotna rozpięta między...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKÓROWANIe

  SKÓROWANIe — w hodowli zwierząt futerkowychściąganie (zdejmowanie) skóry z ubitegozwierzęcia, wykonane przeważnie systemem workowym(bez rozcinania jej wzdłuż tułowia).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKLEROTY

  SKLEROTY, skle roc ja grzybów — okrągła-Wc lub falisto-meregularne, nieco wydłużone,rzadziej siatkowate, twarde utwory zbudowaneze ściśle przylegających do siebie strzępek grzybni;składają się z ciemnej warstwy zewnętrzneji zwykle jaśniejszej, czasem białej części wewnętrznej.Zawierają dużo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIŁY WYTWÓRCZE

  SIŁY WYTWÓRCZE — środki produkcji i Iu.dzic posługujący się nimi w procesie produkcjidóbr materialnych; charakteryzują technicznąstronę produkcji w odróżnieniu od stosunkówprodukcji, które określają społeczną stronę produkcji;najbardziej zmiennym składnikiem siłwytwórczych są narzędzia pracy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /2 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKOCZOGONY

  SKOCZOGONY (Collembola) — owady bezskrzydłe,drobne, zwykle długości poniżej 3 mm,krępe lub wydłużone; głowa zaopatrzona w stosunkowokrótkie i grube czułki; narządy gębowegryzące; nogi tułowiowe dobrze rozwinięte, a nabrzusznej stronie przedostatniego członu odwłokawyrostek rozwidlony ruchomy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /524

  praca w formacie txt

Do góry