Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SPOCZNIK

  SPOCZNIK, podest — płaszczyzna dzielącadwa biegi schodów; szerokość spocznika powinnamieć przynąjmniej szerokość dwóch schodów;jeżeli drzwi pomieszczenia otwierają się w kierunkuspocznika, powinien być szerszy od skrzydładrzwi o 20—30 cm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPAWANIE

  SPAWANIE — łączenie dwóch części metalowych,przy czym metal ich ulega stopieniuw miejscu łączenia. Spawanie może być wykonywanez dodawaniem lub bez dodawania spoiwa;spoiwo jest zwykle z tego samego metalu co spawanymetal. Przy spawaniu nie stosuje się docisku.Spawanie dzielimy na elektryczne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SORTYMENT DRZEWNY

  SORTYMENT DRZEWNY — materiało określonych i jednolitych cechach, umożliwiających odróżnienie go od innych, podobnychmateriałów drzewnych. Wymagania co do rodzajui jakości drewna, wymiarów oraz obróbkiposzczególnych sortymentów podane są w normach.Niektóre sortymenty wyrabia się z drewnazarówno gatunków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOLWATACJA

  SOLWATACJA — zjawisko łączenta się spolaryzowanych(-* polaryzacja) cząsteczek rozpuszczalnikaz jonami roztworu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SORTYMENTY HANDLOWE RYB

  SORTYMENTY HANDLOWE RYB — przy->tv w obrocie podział ryb w zależności od gatunkuoraz wielkości i ciężaru jednostkowego.O b o w ią z u j ą c e sortymenty są uzgadniane każdegoroku przez centralne komórki obrotu i producentówryb. W zależności od sortymentu handlowegokształtuje się cena hurtowa i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOŁTYS

  SOŁTYS — w dawnej Polsce stanowisko dziedzicznewe wsiach polskich lokowanych na prawieniemieckim. Sołtys w imieniu pana 4ciągał świadczeniaod chłopów, sprawował władzę sądową.Gospodarstwa sołtysie, które w XV w. zajmowałyokoło 10% ziemi uprawnej, stawały się wzoremdobrego gospodarowania i stanowiły...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOWCHOZ

  SOWCHOZ — państwowe gospodarstwo rolnew Związku Radzieckim; w sowchozach wszystkieśrodki produkcji i wytworzone produkty stanowiąwłaśność państwową. W zależności od warunkówtechnicznych, naturalnych i ekonomicznychw poszczególnych sowchozach decydującąrolę udgrywają określone gałęzie produkcji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SORPCYJNY KOMPLEKS GLEBOWY

  SORPCYJNY KOMPLEKS GLEBOWY, koloidalnykompleks globowy silnie rozdrobnione,mineralne, organiczne i organicznomineralncstale cząstki gleb. Cząstki tc wskutekogromnej powierzchni zbiorowej mają duże zdolnościchłonne, szczególnie do sorpcji wymiennejkationów ora/, anionów, jak np. wapnia (Ca),potasu (K.)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SÓD

  SÓD, natrium (N a ) — pierwiastek metaliczny,jedno wartościowy, występujący w przyrodzie tylkow postaci związków, szczególnie jako sólkuchenna (chlorek sodu); jest głównym składnikiemwody morskiej. Pokłady soli kamiennejwystępują w olbrzymich ilościach w Polsce napołudniu kroju (Bochnia, Wieliczka) i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SORTOWNIA RYB

  SORTOWNIA RYB — stół o gładkiej powierzchni,przeznaczony do rozdzielania wyłowionychryb według wielkości i gatunków oraz do usuwaniaryb uszkodzonych, nieżywych lub chorych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /198

  praca w formacie txt

Do góry